Hur jobbar vi med hållbarhet?

Hållbarhet är en naturlig del i vår verksamhet och i vårt uppdrag. Vår vision är att vara en god kraft för ett gott samhälle. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något! Här beskriver vi några av de sakerna vi gör för ett hållbart Jönköping.

Klimatlöfte

Vi vill bli fossilfria så fort som möjligt. Med vårt klimatlöfte vill vi vara med och bidra till klimatomställningen.

Läs mer om vårt klimatlöfte.

Vi skapar fjärrvärme och el av utsorterat avfall och rester från skogen

 

På kraftvärmeverket Torsvik gör vi el och värme av restavfall. Sedan 2014 producerar vi också el och värme genom att elda rester från skogsindustrin som bland annat grenar och toppar. Med fjärrvärme kan vi ta vara på energi som annars skulle gå förlorad. Om du är noggrann med att sortera ut exempelvis plast och metall hemma, så får vi rätt avfall till vårt kraftvärmeverk.

avfallstrappan.png

Avfallstrappan är en bra inspiration. Minska konsumtion, återanvänd och återvinn så mycket du kan. Det som inte kan tas omhand, skapar vi värme och el av – resurser som annars hade gått till spillo. Vi eldar med hög verkningsgrad och kan använda många olika bränslen. Röken som bildas renas effektivt genom tvättning centralt innan den släpps ut i skorstenen. 

Fjärrvärme för privatpersoner | Fjärrvärme för företag | Vi bygger ny fjärrvärmeledning

 

Vår nya ackumulatortank säkrar värmeleverans

ackumulatortank.jpgAckumulatortanken är som en stor termos som fylls med varmvatten från kraftvärmeverket till fjärrvärmenätet. Varmvattnet används när efterfrågan på värme och varmvatten är stor, vilket ger en jämn produktion. Vi behöver inte använda extra bränsle vid toppar, exempel på morgonen då de flesta vill duscha.

Läs nyhet om vår ackumulatortank

Vi producerar förnybar el genom bland annat lokal vatten- och vindkraft

Elen som Jönköping Energi säljer är från förnybara och återvunna bränslen som biobränsle och avfall och av sol, vatten och vindkraft. 40 procent är lokalt producerat – på Torsvik, i Gränna och i Huskvarna. Med förnybar el tar vi ansvar och skapar trygghet för kommande generationer.

Våra elhandelsavtal för privatpersoner | Elhandelsavtal för företag

Vi möjliggör den smarta staden med IoT-teknik, sensorer och LoRa-nät

Med uppkopplad teknik kan vi bevaka vattenflöden och förutse översvämningar. Vi kan koppla upp fastigheter och se så man inte slösar på resurser, som värme och kyla. Med AI kan vi också se när vägar behöver underhållas. Smart teknik för framtidens smarta stad!

Vad är IoT? 

Begreppet är en förkortning av Internet of Things, ett samlingsbegrepp på tekniska prylar, verktyg, hjälpmedel och sensorer som går att ansluta till internet. Läs mer om vår tjänst: Uppkopplad fastighet

Vad är LoRa?

Begreppet står för Long Range och är en trådlös digital dataöverföringsteknik. LoRa-nätverket är en del av vår trådlösa infrastruktur i Jönköping och är optimalt för insamling av data från sensorer inom Jönköpingsområdet. Läs om hur Räddningstjänsten i Jönköping använder LoRa för att lokalisera livbojar

Vad är AI?

Står för Artificiell intelligens eller maskinintelligens och är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga intelligens, främst kognitiva funktioner såsom förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera.

Vi stärker elnätet för en elektrifierad framtid

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland till år 2045. Det ska bland annat ske genom elektrifiering. Vi säkerställer att det finns kapacitet i elnätet. Så att du kan ladda elbilen och åka elbuss i centrum. Eller fördela ut elen från dina solpaneler på nätet. En stad i förändring behöver ett starkt elnät – och det vill vi bidra med.

 

 I Jönköping finns flera laddstolpar där du kan tanka din elbil, några av dem ligger vi bakom. Vi erbjuder även laddlösningar till villor, arbetsplatsen, företag och fastighetsägare. Det ska vara smidigt att köra elbil och enkelt att starta sin resa med fulladdade batterier.

Så fungerar elnätet | Laddstolpar för privatpersoner | Fordonsladdning för företag | Solceller för privatpersoner | Soceller för företag

Vi skickar värme i retur

Majd_4639_webb.jpgBåde i Jönköping och Huskvarna tar vi vara på värme från avloppsvatten. Vi värmer fjärrvärmevattnet med värmen från renat avloppsvatten från kommunens reningsverk och från pappersbruket vid Munksjön.

Vi kyler fastigheter med vatten från Vättern

fjarrkyla tillsyn.jpg

Vi drar nytta av Vätterns kalla vatten. Både Högskolan, statliga verken och många butikslokaler i centrum kyls av fjärrkyla och slipper använda kylmaskiner med freoner.

Läs mer om fjärrkyla 

Vi plockade skräp för ett renare Jönköping

skrapplock_2021_webb.jpg

Som avfallsaktör i kommunen och som en del i att vara en god kraft för ett gott samhälle engagerade vi oss för ett renare Jönköping hela september 2021. 141 av våra anställda i 18 lag plockade då skräp runt om i kommunen i en intern tävling. Resultatet blev hela 329 påsar skräp och 35 PET-flaskor med fimpar.  Läs nyhet om initiativet

Starta ett initiativ du också:
  • Starta en tävling. På Jönköping Energi tävlade vi om vilket team som kan samla in flest soppåsar under en månad
  • Plogga på lunchen
  • Ge ett plastplockarlöfte 
  • Tävla i antal petflaskor med insamlade fimpar
  • Sprid information om nedskräpningens problem
  • Var med på Håll Sverige Rents dagar för skräpplockning
     

Vi vill ge tillbaka till dig som bor i Jönköping 

ishockey-bilder utan logga.jpg

Ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet är lika viktiga som ekologisk hållbarhet. Av vår vinst går cirka 100 miljoner kronor tillbaka till vår ägare Jönköping Kommun. Det vill säga till dig som är boende och verksam i Jönköpings kommun. Pengar som används för att bidra till ett hållbart samhälle.

 

Vi jobbar också med sponsring som riktar sig till lokala föreningar och arrangemang inom idrott, kultur och samhälle. Fokus för vår sponsring är barn- och ungdomsverksamhet samt hållbar samhällsutveckling. Sponsring kan ske både genom ekonomiskt bidrag eller genom olika tjänster som vi erbjuder, exempelvis elkraft/fiberanslutning vid arrangemang.  

 

Vi jobbar också för att vara en attraktiv arbetsplats med mångfald där våra medarbetare trivs och får utvecklas.

Vår ekonomi  |  Hur vi jobbar med sponsring  | Jönköping Energi som arbetsplats