Hållbarhets- och årsredovisning

Hållbarhets- och årsredovisning beskriver vad vi gör, vad vi står för, vilka mål vi siktar mot och hur vi arbetar med olika hållbarhetsfrågor.

Redovisning för 2020  

Hållbarhets- & årsredovisning för 2020 

Året i korthet 2020

Vi arbetar ständigt med förbättringar i vår verksamhet för att hitta smarta och hållbara lösningar för en hållbar stad. I vår hållbarhetsredovisning berättar vi var vi befinner oss idag och vårt fokus framåt. Vi har en samhällsviktig funktion, att förse våra kunder med el, fjärrvärme och stadsnät i vardagen och att utveckla nya smarta lösningar som tar oss in i framtiden. Vi finns nära våra kunder och tillsammans med dem vill vi bidra till ett hållbart samhälle!  

Tidigare redovisningar

Hållbarhets- & årsredovisning 2019

Året i korthet 2019

Hållbarhets- och årsredovisning 2018

Året i korthet 2018

Hållbarhets- och årsredovisning 2017

Året i korthet 2017

Hållbarhetsredovisning 2016

Årsredovisning 2016

Snabbfakta 2020

Vi är idag totalt 303 anställda, varav 69 är kvinnor och 234 är män. Vi har en omsättning på ca 1,3 miljarder, har ca 110 miljoner i vinst, och vi ger tillbaka 48 miljoner kronor till kommunen och dess invånare. Idag har vi 57 000 kunder för elnät, 37 500 kunder för elhandel, 6500 fjärrvärmekunder och 37 700 kunder för stadsnät och fiber.