Styr din värmepump för optimal komfort

Smartvärmestyrning_JE.jpg

Ta kontroll över din inomhuskomfort

Smart värmestyrning hjälper dig förbättra hemmets inomhuskomfort samtidigt som du har möjlighet att sänka dina kostnader för uppvärmningen. Genom att styra värmepumpens drift till optimala tidpunkter på dygnet kan du göra besparingar. Vår nya digitala styrningstjänst gör din bostad delaktig i den gröna omställningen på riktigt och du får en möjlighet att påverka både din energiförbrukning och energikostnad utan att tumma på komforten.

Värm bostaden när priset är som lägst

Smart värmestyrning styr automatiskt din värmepump mot de billigare timmarna på dygnet och drar nytta av de timmar när elpriset är lågt, vilket ger dig lägre uppvärmningskostnader. 

Vem kan använda Smart värmestyrning? 

Styrningstjänsten fungerar på de flesta vattenburna värmepumpar, oberoende av fabrikat och ålder på värmepumpen. Tjänsten ger dig möjlighet att tillsammans med timprisavtal på el, styra din värmepump så att den arbetar hårdare på de billigaste elpristimmarna och drar mindre el när den är som dyrast. Förutom att du sparar energikostnader är du också med och bidrar du till en jämnare belastning i elnätet så att energin kan användas effektivare.
 
För att använda styrningstjänsten är det vissa villkor som måste uppfyllas: 
•    Du har en vattenburen värmepump 
•    Du är elhandelskund hos Jönköping Energi 
•    Du har ett timprisavtal för elhandel


 

Vilka besparingar kan jag göra? 

Besparingen av energi varierar beroende på årstiderna.  
Vintertid, tidig vår och sen höst flyttas produktion av värme och varmvatten från dyrare till billigare timmar. Det motsvarar ca 2–4 timmar av värmepumpens driftstid per dygn där utfallet beror på storlek på din varmvattenberedare och hur mycket varmvatten som förbrukas i hushållet.

Under sommaren flyttas nästan 100% av varmvattenproduktionen från dyrare till billigare timmar då värmeproduktion är minimal den här tiden av året. Förväntad besparing med hjälp av tjänsten är upp till 20%.

Så här fungerar det

En kommunikationsenhet kopplas till din värmepump som ger värmepumpen ett optimerat körschema varje dygn med vilka timmar som är mest prisfördelaktiga att producera värme och varmvatten. Därmed blir värmepumpens drift optimerad, vilket betyder att vissa timmar kommer värmepumpen att pausa, vissa timmar kommer värmepumpen ”gasa på” lite mer för att elpriset är lågt osv. 

Tillsammans med kommunikationsenheten i värmepumpen får du också en inomhussensor. Sensorn ger möjlighet att med detta självlärande system och väderinformation, anpassa styrningen till din bostads individuella förutsättningar.

Pilotprojekt pågår

Smart värmestyrning är under utveckling och just nu låter vi en grupp pilotkunder testa och utvärderar tjänsten. Vid frågor och mer information, kontakta: Johanna Rahm, Affärsutvecklare johanna.rahm@jonkopingenergi.se

Välj ett smart elavtal

Med ett smart elavtal kan du styra över din elförbrukning och sänka dina elkostnader. När du väljer timprisavtal tillsammans med smart värmestyrning kan du ta kontroll över din inomhuskomfort och dra nytta av de timmar elpriset är lågt, vilket resulterar i lägre uppvärmningskostnader för dig.