Bidrag för energieffektivisering i småhus

Värms ditt hus upp av el- eller gas? Då kan du få bidrag för energieffektivisering när du ansluter din fastighet till fjärrvärme.

Sedan juli 2023 finns det ett bidrag att söka för att energieffektivisera småhus. Du kan få bidrag upp till 50 procent.

Vilka är förutsättningarna för bidrag?

  • Du ska äga och bo i småhuset
  • Småhuset ska vara el- eller gasuppvärmt

Vid ansökan ska information om följande vara med:

  • småhusets uppvärmning före genomförd åtgärd
  • krav på utförare
  • datum för köp eller beställning av material
  • vilka utrymmen som åtgärderna kan omfatta.

 

Du kan få bidrag upp till 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder.

 

Du kan söka bidraget vid högst två tillfällen, en gång för värmesystemsåtgärder och en gång för klimatskärmsåtgärder.

 

Läs mer om bidraget  och skicka in din ansökan på Boverket.

Anslut din fastighet till fjärrvärme

Anslut din fastighet till fjärrvärme och få en trygg, hållbar och bekymmersfri uppvärmning med 20 års garanti.