Nyheter

Här listas alla våra nyheter och pressmeddelanden.

För pressbilder och presskontakter besök gärna vårt nyhetsrum. Där kan du även välja att prenumerera på våra nyheter via e-post.  Gå till Jönköping Energis nyhetsrum på Mynewsdesk.

 • ​Behov av digitala tjänster är hög hos energibranschens kunder

  2020-11-23

  Årets kundundersökning inom energibranschen har presenterats. Den visar att kundnöjdheten går ner något. Jönköping Energi placerar sig i toppskiktet i de flesta kategorier. Effekterna av Covid-19 pandemin är tydliga och kombinationen att vara digital och nära sina kunder är en övergripande utmaning i branschen.

 • Helikopterbesiktning av elnätet

  2020-11-20

  Under vecka 48 sker den årliga inspektionen av Jönköping Energis elnät med hjälp av helikopter. Elnätet som Jönköping Energi ansvarar för har 250 km luftledningar för högspänning och det är dessa som besiktas en gång per år med hjälp av lågflygande helikopter.

 • Unikt samarbete för effektivare värme och kyla till kommunens byggnader

  2020-11-19

  Jönköping Energi ska ta över cirka 130 anläggningar från Tekniska kontoret. Det innebär att Jönköping Energi kommer att driva och förvalta energiförsörjningen till tekniska kontorets byggnader även där inte fjärrvärme är utbyggt. Syftet är att nå kommunens hållbarhetsmål och samtidigt frigörs resurser för Tekniska kontoret som är i en kraftig expansion.

 • Jönköping Energi investerar i företaget Primrock tillsammans med fyra energibolag

  2020-11-09

  ​Jönköping Energi är en av fem ägare till Utvecklingsklustret Energi AB som nu har blivit delägare i Primrock AB. Det är ett företag som erbjuder balanstjänster och lokal kapacitet från decentraliserade energilager. Det ska bidra till att snabba på övergången till ett långsiktigt hållbart elsystem i Sverige och övriga Norden.

 • ​Fjärrvärmeledningen växer fram mot Jönköping City

  2020-11-03

  Arbetet med den nya fjärrvärmeledningen från Torsvik till Jönköping City går enligt plan. Ledningen kommer att fördubbla kapaciteten och ökar leveranssäkerheten för fjärrvärme till våra kunder. Nästa del som kommer påbörjas är sträckningen vid Jordbrorondellen.

 • Vi rekommenderar dig att göra ett aktivt val av elhandelsavtal

  2020-10-28

  Jönköping Energi har förekommit i en kartläggning av elhandelsföretag och deras prissättning för anvisningsavtal. Om du som kund inte tecknar något elhandelsavtal kommer du få ett anvisningsavtal för att lampan ska fortsätta lysa. Det anvisade avtalet har ofta ett högre pris än andra avtalsformer. Därför uppmanar vi alltid kunde ratt teckna avtal. Inom vårt område har 8 500 kunder inte gjort val.

 • Jönköping Energi hjälper Arla att producera laktosfria produkter

  2020-10-08

  Arlas verksamhet i Jönköping expanderar. Det är framförallt den stigande efterfrågan på laktosfria produkter som är anledningen till de nya satsningarna. Till den nya produktionen av laktosfria produkter behövs ånga och den levereras av Jönköping Energi från en ny biobränsleeldad panna.

 • Hållbarhetsbalen är Årets goda kraft 2019

  2020-09-18

  Priset för Årets goda kraft går till Hållbarhetsbalen, ett initiativ som alternativ till den traditionella studentbalen. Priset delades ut av Jönköping Energis vd Fridolf Eskilsson och togs emot av Alissar Rajha under kommunens företagsträff Morgonsoffan.

 • ​Fritt internet fram till årsskiftet för skolarbete på distans

  2020-08-31

  Nu förlängs fritt internet fram till årskiftet för dem som inte har aktiverat sin uppkoppling via Jönköping stadsnät Wetternet. Det var i slutet av mars som Jönköping Energi gjorde en insats för att underlätta för framförallt skolungdomar och studenter att kunna sköta sin skolgång på distans.