Alla kan göra något! Vi jobbar för ett hållbart Jönköping

Som energileverantör i Jönköpingsregionen finns hållbarhet med som en naturlig del i vår verksamhet och i vårt uppdrag. Vår vision är att vara en god kraft för ett gott samhälle. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något! Här nedan beskriver vi några av de sakerna vi gör för ett hållbart Jönköping.

Vi plockar skräp hela september – för ett renare Jönköping

Som avfallsaktör i kommunen och som en del i att vara en god kraft för ett gott samhälle engagerar vi oss för ett renare Jönköping hela september. Våra anställda kommer då att plocka skräp runt om i kommunen i en intern tävling. Detta gör vi i samarbete med Håll Sverige Rent-dagen som anordnas 18 september. Vi vill såklart bli fler! Starta ett initiativ du också, kanske på din arbetsplats!

 

  • Starta en tävling. På Jönköping Energi tävlar vi om vilket team som kan samla in flest soppåsar under september
  • Plogga på lunchen
  • Ge ett plastplockarlöfte 
  • Tävla i antal petflaskor med insamlade fimpar
  • Sprid information om nedskräpningens problem
  • Var med på Håll Sverige Rent-dagen 18 september

 

Anmäl ditt företags initiativ

Vi har skapat ett event på Håll Sverige Rents webbplats för företag i Jönköping och deras initiativ. Anmäl ditt företag med! 

 

 

Vi skapar fjärrvärme och el av utsorterat avfall och rester från skogen

På kraftvärmeverket Torsvik gör vi el och värme av restavfall. Sedan 2014 producerar vi också el och värme genom att elda rester från skogsindustrin som bland annat grenar och toppar. Med fjärrvärme kan vi ta vara på energi som annars skulle gå förlorad. Om du är noggrann med att sortera ut exempelvis plast och metall hemma, så får vi rätt avfall till vårt kraftvärmeverk.

avfallstrappan.png

 

Avfallstrappan är en bra inspiration. Minska konsumtion, återanvänd och återvinn så mycket du kan. Det som inte kan tas omhand, skapar vi värme och el av – resurser som annars hade gått till spillo. Vi eldar med hög verkningsgrad och kan använda många olika bränslen. Röken som bildas renas effektivt genom tvättning centralt innan den släpps ut i skorstenen. 

 

Fjärrvärme för privatpersoner | Fjärrvärme för företag | Vi bygger ny fjärrvärmeledning

 

ackumulatortank.jpg

Ny ackumulatortank säkrar värmeleverans

Ackumulatortanken är som en stor termos som fylls med varmvatten från kraftvärmeverket till fjärrvärmenätet. Varmvattnet används när efterfrågan på värme och varmvatten är stor, vilket ger en jämn produktion. Vi behöver inte använda extra bränsle vid toppar, exempel på morgonen då de flesta vill duscha.

 

Läs nyhet om vår ackumulatortank

 

Vi producerar förnybar el genom bland annat lokal vatten- och vindkraft

Elen som Jönköping Energi säljer är från förnybara och återvunna bränslen som biobränsle och avfall och av sol, vatten och vindkraft. 40 procent är lokalt producerat – på Torsvik, i Gränna och i Huskvarna. Med förnybar el tar vi ansvar och skapar trygghet för kommande generationer.

 

Våra elhandelsavtal för privatpersoner | Elhandelsavtal för företag

 

Vi möjliggör den smarta staden med IoT-teknik, sensorer och LoRa-nät

Med uppkopplad teknik kan vi bevaka vattenflöden och förutse översvämningar. Vi kan koppla upp fastigheter och se så man inte slösar på resurser, som värme och kyla. Med AI kan vi också se när vägar behöver underhållas. Smart teknik för framtidens smarta stad!

Vad är:
IoT?

Begreppet är en förkortning av Internet of Things, ett samlingsbegrepp på tekniska prylar, verktyg, hjälpmedel och sensorer som går att ansluta till internet. Läs mer om vår tjänst: Uppkopplad fastighet

LoRa?

Begreppet står för Long Range och är en trådlös digital dataöverföringsteknik. LoRa-nätverket är en del av vår trådlösa infrastruktur i Jönköping och är optimalt för insamling av data från sensorer inom Jönköpingsområdet. Läs om hur Räddningstjänsten i Jönköping använder LoRa för att lokalisera livbojar

AI?

Står för Artificiell intelligens eller maskinintel¬ligens och är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga intel¬ligens, främst kognitiva funktioner såsom förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenhe¬ter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera.

Vi stärker elnätet för en elektrifierad framtid

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland till år 2045. Det ska bland annat ske genom elektrifiering. Vi säkerställer att det finns kapacitet i elnätet. Så att du kan ladda elbilen och åka elbuss i centrum. Eller fördela ut elen från dina solpaneler på nätet. En stad i förändring behöver ett starkt elnät – och det vill vi bidra med.

 I Jönköping finns flera laddstolpar där du kan tanka din elbil, några av dem ligger vi bakom. Vi erbjuder även laddlösningar till villor, arbetsplatsen, företag och fastighetsägare. Det ska vara smidigt att köra elbil och enkelt att starta sin resa med fulladdade batterier.

 

Så fungerar elnätet | Laddstolpar för privatpersoner | Fordonsladdning för företag | Solceller för privatpersoner | Soceller för företag

 

laddabil.jpg

Vi skickar värme i retur

Både i Jönköping och Huskvarna tar vi vara på värme från avloppsvatten. Vi värmer fjärrvärmevattnet med värmen från renat avloppsvatten från kommunens reningsverk och från pappersbruket vid Munksjön.

 

Majd_4639_webb.jpg

Vi kyler fastigheter med vatten från Vättern

Vi drar nytta av Vätterns kalla vatten. Både Högskolan, statliga verken och många butikslokaler i centrum kyls av fjärrkyla och slipper använda kylmaskiner med freoner.

 

Läs mer om fjärrkyla

 

Kort fakta om oss

  • Jönköping Energi är en koncern med fyra bolag inklusive moderbolag
  • Omsättningen för 2020 låg på 1,3 miljarder kronor och vinsten före skatt slutade på 110 miljoner
  • Sedan 2016 görs årligen en koncernårsredovisning och sedan 2017 redovisar vi allt i vår hållbarhets- och årsredovisning
  • Vi har runt 300 anställda

LOGO_ISO-14001_2015-black-TM.png

Vårt miljöarbete

Vår verksamhet ska bidra till utveckling av ett långsiktigt hållbart samhälle och medverka till samhällets kretsloppsanpassning och resurshushållning.

Det uttrycks bland annat i vår hållbarhetspolicy, som ligger till grund för hela vår verksamhet. Vi är certifierad enligt ISO 14001 vilket innebär att vi ständigt arbetar med mål och rutiner för miljöarbetet. Varje år görs revisioner av en oberoende revisor, för att säkra att vi uppfyller kraven.

Hämta hållbarhetspolicy

Hämta certifikat