Du har landat i att det är dags att erbjuda fordonsladdning vid er fastighet till det ökande antalet elbilar som kommer ut på marknaden. En fråga du ställer dig är hur du ska tänka kring behovet, som kanske är litet just nu men kommer öka de kommande åren.

Liknande funderingar är det vanligt att Jönköping Energi får. Kunder kommer till företaget med ett behov av fyra laddpunkter just nu men tror att det kommer dubbleras inom tre år.

- Laddplatserna är till för att användas och vi rekommenderar våra kunder att installera laddplatser utifrån dagens efterfrågan, för att senare skala upp när behovet ökar, säger Pontus Möller, säljare fordonsladdning på Jönköping Energi.

Flexibilitet i affärsmodell för bekymmersfri laddning
Jönköping Energi erbjuder lösningar för fordonsladdning som kan anpassas över tid. Genom smart installation säkerställer de att det går att koppla på ytterligare enheter med tiden när efterfrågan ökar. Laddarna är kvalitetssäkrade med uppkopplade tjänster för smart betalning, kundsupport, underhåll och service. 

Certifierad elektriker inspekterar fastighetens infrastruktur/el och gör en analys över förutsättningarna nu och i framtiden för att kunden ska kunna ta ett välinformerat och genomtänkt beslut.

Antal elbilar på marknaden
Just nu är 9 % av personbilsflottan elddriven (helel/hybrider). Detta betyder att man på 10 parkeringsplatser har ett behov om 1 laddplats. Till 2030 beräknas 2,5 miljoner elfordon på vägarna.

Under mars 2023 var mer än varannan nyregistrerad personbil laddbar (55 % laddbara fördelat på 35 % elbilar och 20 % laddhybrider) och sett till antal, står elbilar för den största ökningen med 23 189 nyregistreringar under 2023 - en ökning med 18 % jämfört med motsvarande period 2022, enligt Powercircle.org.

Tjänster inom fordonsladdning

 • Fordonsladdning

  Fordonsladdning

  Visa
 • Komfort fordonsladdning

  Komfort fordonsladdning

  Visa
 • Komplett fordonsladdning

  Komplett fordonsladdning

  Visa
 • Laddning för tunga fordon

  Laddning för tunga fordon

  Visa

BOKA MÖTE

Vi har laddlösningen för ditt företag, din fastighet eller din bostadsrättsförening. Boka ett möte med oss så pratar vi om era förutsättningar.

Laddlösningar för ditt företag

Erbjud anställda, kunder och besökare att ladda elbilen vid ditt företag. Vi erbjuder kompletta laddlösningar till företag, fastighetsägare och kommuner. Skaffa en helhetslösning för fordonsladdning som kan växa med ditt företags behov.

Vi hjälper dig under hela resan från start till mål.

Vår laddstolpslösning

 • Laddare från marknadsledande leverantörer
 • Fungerar för samtliga laddbara bilar på marknaden
 • Helhetsperspektiv – från rådgivning, till installerad laddare, löpande service och underhåll
 • Bestäm vem som får tillgång till dina laddare
 • Alla betalar för sin egen användning – ni avgör
 • Minimal administration – vi sköter fakturering
 • Detaljerad statistik över elanvändningen
 • Enkel redovisning av drivmedelsförmån
 • Ange själv priset per kWh

Sök stöd via klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.