Ånga utvecklar Arla

Symboliskt stiger ett stort moln med restånga mot den klarblåa himlen när vi precis ska kliva in i produktionshallen. Ånga istället för hetvatten är helt avgörande för vår nya produktionsprocess. I vårt alldeles nya avtal med Jönköping Energi kommer de att bygga en biobränsleeldad ångpanna inom vår anläggning. Vi var måna om en trygg och långsiktig partner som vill utvecklas tillsammans med oss, säger Ola Allvin, produktions- och teknikutvecklingschef på Arla i Jönköping.

Ola Allvin, produktions­ och teknikutvecklingschef på Arla Jönköping
Ola Allvin, produktions­ och teknikutvecklingschef på Arla Jönköping

Arlas mejeri i Jönköping har anor från tidigt 1900-­tal. På nuvarande plats på södra Ljungarum har det funnits sedan 1985.

– Vi har utvecklats till ett av Europas mest moderna färskvarumejerier med inriktning på mjölk, fil och grädde, berättar Ola.Sedan ungefär ett år tillbaka pågår dess­utom en ny produktionsinriktning.

– Vi ska vara Arlas huvudenhet i Sverige för produktion av laktosfri mjölk med lång hållbarhet, berättar Ola Allvin samtidigt som vi stannar till bland rostfria cisterner, ledningar och kärl. Här är den slutna processen som den laktosfria mjölken passerar. Ungefär 40 timmar tar det jämfört med färskmjölken som passerar igenom mejeriet på två tim­mar, berättar han.

Duschas genom ångan

När mjölken, till övervägande del levere­rad från gårdar i Småland, kommer in med mjölkbilarna börjar processen med att 50 procent av laktosen filtreras bort.


– Sedan vidare till den här tanken där vi puttar in lite grädde för att komma upp i rätt fetthalt. Ett enzym som slår sönder kvarvarande laktosmolekyler och istället bildar glukos och galaktos tillförs också.


– Där och då är ju mjölken laktosfri. Se­dan är det dags att värmebehandla mjölken med ånga. Mjölken ”duschas” ner genom den 155­-gradiga ångan under 0,1 sekunder innan den förs vidare och kyls ner med kyl­och isvatten. Därefter är den redo för för­packningsmaskinen och utleverans. Vårt laktosfria sortiment finns i butiker över hela landet. Ungefär 20 000 liter passerar här i timmen, berättar Ola Allvin.

Ångan central för produktionen

Totalt har Arla investerat över 100 miljoner i den nya produktionslinjen. Leveransen av ånga till processen som blir Jönköping Energis uppdrag är centralt.


– Vi kan inte tappa ångkapacitet – då stannar hela vår produktion.


Idag värms ångan tillfälligt av två pannor som eldas med bioolja.


– Jönköping Energi kommer att bygga och drifta en biobränslepanna  här på vårt område. Denna kommer att förse oss med värmeånga som via värmeväxling sedan värmer upp vår rena ånga till produk­tionsprocessen. Vår anläggning för ”Clean Steam” som Jönköping Energi också varit involverade i används både till mjölkdusch­ningen och till att sterilisera mjölktankar, förpackningsmaskiner med mera i systemet, berättar Ola Allvin.

Mångårigt samarbete

När värmebehandlingen ökar från 76 grader till 155 skapas en mjölk med hållbarhet på upp till 28 dagar.


– Laktosfri mjölk med lång hållbarhet är en produktkategori som ökar i efterfrågan. Inte bara i Sverige utan det är en trend i hela Europa. Dessutom är det en produkt med god lönsam­het även om produktionsprocessen är mer krävande.

 

Den nya ångpannan är bara ytterligare ett kapitel i samarbetet Arla och Jönköping Energi:


– Vårt mångåriga samarbete gjorde det natur­ligt att ställa frågan. Vi vet att vi i Jönköping Energi får en trygg medspelare med stor erfaren­het som kommer att jobba med sin kärnverk­samhet samtidigt som vi kan fokusera på vår. Det brukar ju vara ett bra recept, menar Ola Allvin.

Personlig kontakt

Vi på Företagsrelationer hjälper dig anpassa tjänsterna för din verksamhet!