Energitjänster hjälper dig att lyckas

Behöver du ett bättre underlag för att göra prioritering i energifrågor? Kanske är du ansvarig för hållbarhet och miljöfrågor för en fastighet och behöver stöd för att komma vidare. Vänd er till oss med er frågeställning, så berättar vi hur vi kan hjälpa er!

Genom att jobba långsiktigt med att kartlägga din energianvädning så kan du öka konkurrenskraften och även resultat- och balansräkningen. Vi hjälper dig att lyckas!

Vi hjälper dig under hela processen att

 • komma igång med energiuppföljningen
 • fastställa en energistrategi
 • utföra energiutredning och projektering
 • genomförande av entreprenaden
 • kontinuerlig uppföljning av resultaten
 • drift och underhåll av dina tekniska installationer.

Med Energitjänster ifrån Jönköping Energi förbättrar du dina fastigheters driftsekonomi. 

Våra produkter inom energitjänster

 • Mätsignal el

  Mätsignal el

  Visa
 • Mätsignal fjärrkyla

  Mätsignal fjärrkyla

  Visa
 • Mätsignal fjärrvärme

  Mätsignal fjärrvärme

  Visa

Tillsammans för att lösa den svenska elkrisen

Effektstrategin har tagits fram på initiativ av Castellum i samarbete med Jönköping Energi och fyra andra regionala elnätsbolag. Effektstrategin visar hur fastighetsägare både kan minska sin belastning på elsystemet och bidra till lösning på klimatkrisen.

Miljöcertifiera byggnader

Är du fastighetsägare och intresserad av att miljöcertifiera dina byggnader så finns det flera olika certifieringsmodeller. Vanligast förekommande är den svenska certifieringen Miljöbyggnad.