Fjärrvärme

Vid installation eller ombyggnation av fjärrvärme- eller fjärrkylecentraler är det viktigt att skicka in dimensioneringsunderlag och kopplingsprinciper till Jönköping Energi i god tid innan arbetet utförs.

Tekniska bestämmelser består av branschöverenskomna regler framtagna av Svensk Fjärrvärme samt våra lokala anpassningar som ett komplement.

Vid installation eller ombyggnation av fjärrvärme- eller fjärrkylecentraler är det viktigt att skicka in dimensioneringsunderlag och kopplingsprinciper till Jönköping Energi i god tid innan arbetet utförs. Anmälan om besiktning och mätarmontage sker minst två dagar före driftsättning.

Anmälan och frågor kring installationer skickas till:

info-fjarrvarme@jonkopingenergi.se

Dokument

Att mäta är att veta

Vi tillhandahåller mätsignal för våra kunder inom fjärrvärme, fjärrkyla samt elnät som kan användas i egna drift- och övervakningssystem.