Anslutningsavgift

Här hittar du prislista för ny permanent anslutning till elnätet och även olika regler för tillämpning. Du kan även göra en prisförfrågan om du vill ha en indikation på vad en elnätsanslutning kan kosta till din fastighet.

Tänk på att det är din behöriga elektriker som skickar in en förfrågan om en nyanslutning. Mer om hur det går till att ansluta en fastighet till elnätet hittar du här. 

Anslutningsavgifter

Gäller fr.o.m 2022-01-01 och alla priser är inklusive moms


Servissäkring 16-25A


Avstånd: 0-200 m
Grundkostnad: 38 125 kr
Tillägg per meter: 0 kr

 

Avstånd: 200-600 m 
Grundkostnad: 38 125 kr 
Tillägg per meter: 328 kr
 

Avstånd: 600-1200 m 
Grundkostnad: 169 125 kr 
Tillägg per meter: 800 kr
 

Avstånd: 1200-1800 m 
Grundkostnad: 649 125 kr 
Tillägg per meter: 486 kr


För sammanhållen bebyggelse i stadsplanerat område används grundkostnaden för 0-200 meter för anslutningar, oavsett avstånd till anslutningspunkt. Avståndet (fågelvägen) gäller från din anslutningspunkt till anslutningspunkten i elnätet. En anslutningspunkt i elnätet kan exempelvis vara ett kabelskåp eller en nätstation.

Önskar du en preliminär beräkning av anslutningsavgiften eller behöver en högre säkring är du välkommen att fylla i en prisförfrågan.

Tillämpningsregler

  • Inom detaljplanerat område ansvarar och bekostar byggherren nedläggning av plaströr från mätarplatsen till tomtgräns enligt Jönköping Energi Näts (kallat JENAB) anvisning. Utanför detaljplanerat område ansvarar och bekostar byggherren grävning för serviskabel enligt JENABs anvisning. Elinstallatören ansvarar för att förläggningen utförs enligt rådande bestämmelser/standarder och av JENAB fastställd anvisning. 
  •  JENAB ansvarar för framdragning av serviskabeln till servissäkringen eller, om servissäkring saknas, till Kundens mätarsäkring, oavsett om mätutrustningen placeras i fasadmätarskåp, kabelmätarskåp eller i ett särskilt elrum.
  • JENAB ansvarar för serviskabeln fram till Kundens servissäkring, men Kunden är skyldig att på egen mark bekosta eventuell grävning och återfyllning och de anordningar som kan krävas i fastigheten, ex håltagning, klamring av kabel, nedläggning av rör etc. 
  • Vid eventuella fel på serviskabeln fram till kundens servissäkring ansvarar JENAB för åtgärd av serviskabeln och för grov återställning. 
  • Vid servisändring kommer vi debitera enligt offererat pris.
  • Vid en tillfällig anslutning debiterar vi en avgift för till- och frånkoppling.