Elnätspriser företagskunder

Nätavgiften är den avgift du betalar till nätbolaget för att få el. Nätavgiften består dels av en fast del beroende på din mätarsäkring, dels en rörlig del som beror på hur mycket el du använder samt skatter och avgifter.

Beslut är taget för 2022 års prissutveckling  och det landade i en höjning  på 3,5 procent för elnätspriserna. De nya priserna börjar gälla  1 januari 2022.

 

I nätavgiften ingår kostnaden för elledningar, drift och underhåll. Elnätet kommer från vårt stora nationella stamnät, och till slut fram till kunden.

Nätavgiften för företag kan tas ut som en effekttariff eller en säkringstariff. Effekttariffen används vid större uttag och säkringstariffen vid mindre.
Vid högspänningsleveranser används dock alltid effekttariff.
 

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten. Betalas till elnätsföretaget om ni inte själva är skattskyldiga.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta kunder 2021 är 35,60 öre per kilowattimme, kWh. Dessutom tillkommer moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Energiskatten betalas utifrån mängden använd el, mätt i kWh, oavsett hur kostnaden för elnätsabonnemanget beräknas.

 

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 53,75 kronor per år för lågspänningskunder.

För övriga kunder är avgifterna till staten totalt 3809 kronor per år.

Effektabonnemang

I tabellen nedan är L=Lågspänningsnät, H= Högspänningsnät (10 kV), F=Anslutning till fördelningsstation.
Alla priser anges exklusive moms.

 

Nuvarande priser

Nuvarande fast nätavgift    

L 571 kr/mån

H 757 kr/mån

F 757 kr/mån

Gäller från 1 januari 2022

L 591 kr/mån

H 783 kr/mån

F 783 kr/mån

 

Nuvarande effektavgift       

L 60,40 kr/kw, mån

H 46,55 kr/kw, mån

F 41,71 kr/kw, mån

Effektavgift från 1 januari 2022

L 62,51 kr/kW, mån

H 48,18  kr/kW, mån

F 43,17  kr/kW, mån

 

Nuvarande överföring        

L 4,35 öre/kWh

H 3,68 öre/kWh

F 3,16 öre/kWh

Överföring från 1 januari 2022 

L 4,50 öre/kWh

H 3,81 öre/kWh

F 3,27 öre/kWh

 

I den fasta nätavgiften ingår följande myndighetsavgifter:

För tariff L:Elberedskapsavgift 39,20 kr/år
Elsäkerhetsavgift 10,20 kr/år
Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år

För tariff H och F: Elberedskapsavgift 2129 kr/år
Elsäkerhetsavgift 810 kr/år
Nätövervakningsavgift 870 kr/år

Effektavgiften grundar sig på respektive månads högsta uttagna effekt.

Säkringsabonnemang

Nätavgiften består av en fast del, som beror på din mätarsäkring, och en rörlig del som beror på hur mycket el du använder.
Alla nya kunder får enkeltariff. Alla avgifter är exklusive moms.

 

Enkeltariff (L2)    
16 A lägenhet 
Fast nätavgift: 69,60 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 72,80 kr/mån

 

 

16 A 
Fast nätavgift: 134,40 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 139,20 kr/mån

 

20 A 
Fast nätavgift: 207,20 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 215,20 kr/mån

 

25 A 
Fast nätavgift: 271,20 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 280,80 kr/mån

 

35 A 
Fast nätavgift: 381,60 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 395,20 kr/mån

 

50 A
Fast nätavgift: 547,20 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 566,40 kr/mån

 

63 A 
Fast nätavgift: 687,20 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 712 kr/mån

 

80 A 
Fast nätavgift: 889,60 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 920,80 kr/mån

 

100 A
Fast nätavgift: 1108,80 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 1148 kr/mån

 

125 A 
Fast nätavgift: 1385,60 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 1434,40 kr/mån

 

160 A
Fast nätavgift: 1778,40 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 1840,80 kr/mån

 

200 A 
Fast nätavgift: 2225,60 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 2304 kr/mån


Tidstariff (L4) och tillfälliga anslutningar (T)    
16 A lägenhet 
Fast nätavgift: 157,60 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 163,20 kr/mån

 

16 A 
Fast nätavgift: 214,40 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 222,40 kr/mån

 

20 A 
Fast nätavgift: 302,40 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 313,60 kr/mån

 

25 A 
Fast nätavgift: 407,20 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 421,60 kr/mån

 

35 A 
Fast nätavgift: 558,40 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 578,40 kr/mån

 

50 A
Fast nätavgift: 808,80 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 837,60 kr/mån

 

63 A 
Fast nätavgift: 1015,20 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 1051,20 kr/mån

 

80 A 
Fast nätavgift: 1241,60 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 1285,60 kr/mån

 

100 A
Fast nätavgift: 1734,40 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 1795,20 kr/mån

 

125 A 
Fast nätavgift: 2357,60 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 2440,80 kr/mån

 

160 A
Fast nätavgift: 3316 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 3432,80 kr/mån

 

200 A 
Fast nätavgift: 4148 kr/mån

Från och med 1 januari 2022: 4293,60 kr/mån

 

I den fasta nätavgiften ingår följande myndighetsavgifter:
Elberedskapsavgift 39,20 kr/år
Elsäkerhetsavgift 10,20 kr/år
Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år

 

Rörlig nätavgift    
Överföring Enkeltariff (L2, T): 15,36 öre/kWh 

Från och med 1 januari 2022: 15,90 öre/kWh 

 

Överföring högpris Tidstariff (L4): 19,84 öre/kWh 

Från och med 1 januari 2022: 20,53 öre/kWh 

 

Överföring lågpris Tidstariff (L4): 3,92 öre/kWh 

Från och med 1 januari 2022: 4,06 öre/kWh 

 

Högpris kl 07-22 måndag-fredag , november-mars
Lågpris all övrig tid.

Särskilda avgifter Elnät

  • Inflyttningsavgift: 200 kr
  • Avstängning/Tillkoppling vid utebliven betalning: 1875 kr
  • Besök vid Avstängning/Tillkoppling vid utebliven betalning: 875 kr
  • Avstängning/Tillkoppling på kunds begäran: 1875 kr
  • Plomberingskopp: 400 kr
     

Tillfälligt abonnemang (T)

För tillfälliga anslutningar t.ex. byggel gäller fast nätavgift enligt tidstariff (L4)

Energiskatt

Vi betalar energiskatt på all el som används i Sverige. Energiskatten är en lagstadgad skatt i Sverige.

Aktuell skattesats på el
44,50 öre/kWh (35,60 öre/kWh exklusive moms) för de flesta kunder i Sverige.

Ny skattesats på el från och med 1 januari 2022

45 öre/kWh (36 öre/kWh exklusive moms)

Avtal och villkor

Elmarknaden i Sverige styrs av såväl ellagen, branschens allmänna villkor samt lokala villkor och bestämmelser.