Köp egen vindkraft

Köp andelar i Jönköping Energi Vind Ekonomisk Förening och köp andelsel till ett fördelaktigt pris. På köpet bidrar du till ett hållbart samhälle.

  • Bidra till hållbar elproduktion
  • Köp el till fördelaktigt pris
  • Lokalproducerad el från Gränna

Köp vindandelar

Köp vindandelar och bli både hållbar och köp el till fördelaktigt pris.

Produkter