Mikroproduktion rörligt pris

Den el du inte använder själv så, kallad överskottsel, köper vi av dig till spotpris. Detta gäller oavsett om du köpt din solcellsanläggning av oss på Jönköping Energi eller ifrån någon annan leverantör. För att vi ska köpa din överskottsel vill vi också att du köper din el hos oss.