EN HÅLLBAR LÖSNING FÖR HALKFRIA MARKYTOR

Med markvärme uppvärmd av fjärrvärme får du alla fördelar som fjärrvärme normalt erbjuder – ett hållbart och prisvärt uppvärmningsalternativ med hög leveranssäkerhet och lite
underhåll.

Markvärme är resurseffektivt och bra för miljön. Om det är tekniskt möjligt värmer vi upp ytorna med returvärmen från fjärrvärmenätet, dvs det varmvatten som först värmt upp
fastigheten används ytterligare en gång för att värma upp marken innan det transporteras tillbaka till kraftvärmeverket för uppvärmning på nytt.

VISSTE DU ATT

 • Göteborgsbacken värms upp av fjärrvärme från Jönköping Energi för att minska halt väglag och minimera olyckor.

 • Du går torrskodd på Smedjegatan som värms upp av fjärrvärme från Jönköping Energi. Det skapar en halkfri shoppinggata som begränsar att smuts följer med in i butikerna.
   

VAD KOSTAR DET?

Priset för markvärme är detsamma som priset för fjärrvärme, se företagsprislista för fjärrvärme.
För markvärme där returvärme kan användas är priset för energileveransen enligt företagsprislista för fjärrvärme med skillnaden att flödesavgiften inte tas ut.

Fördelar med Markvärme

 • Slipper skottning, sandning och saltning.
 • Håller svårhanterade ytor snöfria där personer och fordon är i vägen för halkbekämpning.
 • Minskar halkolyckor vid entréer, gångpassager, gator och vägar.
 • Slipper hala smutsiga korridorer där slask och kemikalier dras med in in vilket minskar behovet av inomhusstädning.. Med rena och isfria ytor får du trygga och nöjda besökare eller hyresgäster.
 • Undviks miljöpåverkan av plogningsfordon och saltning.

Markvärme

Du som har fjärrvärme kan även använda den till att värma marken på exempelvis entréer, infarter, gator och parkeringar. Med markvärme håller du utomhusytorna snö- och isfria under vintern och ökar tryggheten för besökare eller hyresgäster.

EN HÅLLBAR LÖSNING FÖR HALKFRIA MARKYTOR

Med markvärme uppvärmd av fjärrvärme får du alla fördelar som fjärrvärme normalt erbjuder – ett hållbart och prisvärt uppvärmningsalternativ med hög leveranssäkerhet och lite
underhåll.

Markvärme är resurseffektivt och bra för miljön. Om det är tekniskt möjligt värmer vi upp ytorna med returvärmen från fjärrvärmenätet, dvs det varmvatten som först värmt upp
fastigheten används ytterligare en gång för att värma upp marken innan det transporteras tillbaka till kraftvärmeverket för uppvärmning på nytt.

VISSTE DU ATT

 • Göteborgsbacken värms upp av fjärrvärme från Jönköping Energi för att minska halt väglag och minimera olyckor.

 • Du går torrskodd på Smedjegatan som värms upp av fjärrvärme från Jönköping Energi. Det skapar en halkfri shoppinggata som begränsar att smuts följer med in i butikerna.
   

VAD KOSTAR DET?

Priset för markvärme är detsamma som priset för fjärrvärme, se företagsprislista för fjärrvärme.
För markvärme där returvärme kan användas är priset för energileveransen enligt företagsprislista för fjärrvärme med skillnaden att flödesavgiften inte tas ut.

Fördelar med Markvärme

 • Slipper skottning, sandning och saltning.
 • Håller svårhanterade ytor snöfria där personer och fordon är i vägen för halkbekämpning.
 • Minskar halkolyckor vid entréer, gångpassager, gator och vägar.
 • Slipper hala smutsiga korridorer där slask och kemikalier dras med in in vilket minskar behovet av inomhusstädning.. Med rena och isfria ytor får du trygga och nöjda besökare eller hyresgäster.
 • Undviks miljöpåverkan av plogningsfordon och saltning.

Liknande produkter

 • Processvärme

  Processvärme

  Visa
 • Mätsignal fjärrvärme

  Mätsignal fjärrvärme

  Visa
 • Utbytespaket brf och företag

  Utbytespaket brf och företag

  Visa