Bättre inomhusklimat och miljöanpassad kylning i din fastighet med fjärrkyla. Nästan all vår fjärrkyla är frikyla från kallt vättervatten, som vi hämtar på 68 m djup ett par kilometer utanför hamnpiren i Jönköping. Under årets varmaste månader kompletterar vi med absorptionskyla och en liten del från konventionella kylmaskiner.

Mer hållbar med fjärrkyla

Den stora miljövinsten med fjärrkyla är att den ersätter el, och på så sätt minskar elanvändningen och koldioxidutsläppen. Vi får ut mer än 16 gånger mer kylenergi än den el vi använder för att producera den.

  • Hållbart
  • Driftsäkert
  • Bekvämt

Fjärrkyla är en mycket resurseffektiv och klimatsmart lösning. Tekniken leder till mycket låg användning av el i förhållande till den kyla som produceras. Räknat på hela produktionssystemet ligger COP (Coefficient of Performance) på drygt 8. Det kan jämföras med att många värmepumpar har ett COP-värde på 3-4. Värdet talar om hur mycket kylenergi som genereras per mängd tillförd elenergi.

Fjärrkyla

Med fjärrkyla från Jönköping Energi får du en behaglig temperatur i din fastighet med vatten från Vättern. Fjärrkyla minskar miljöpåverkan och energianvändningen är minimal, jämfört med kylning med lokala kylanläggningar.

Bättre inomhusklimat och miljöanpassad kylning i din fastighet med fjärrkyla. Nästan all vår fjärrkyla är frikyla från kallt vättervatten, som vi hämtar på 68 m djup ett par kilometer utanför hamnpiren i Jönköping. Under årets varmaste månader kompletterar vi med absorptionskyla och en liten del från konventionella kylmaskiner.

Mer hållbar med fjärrkyla

Den stora miljövinsten med fjärrkyla är att den ersätter el, och på så sätt minskar elanvändningen och koldioxidutsläppen. Vi får ut mer än 16 gånger mer kylenergi än den el vi använder för att producera den.

  • Hållbart
  • Driftsäkert
  • Bekvämt

Fjärrkyla är en mycket resurseffektiv och klimatsmart lösning. Tekniken leder till mycket låg användning av el i förhållande till den kyla som produceras. Räknat på hela produktionssystemet ligger COP (Coefficient of Performance) på drygt 8. Det kan jämföras med att många värmepumpar har ett COP-värde på 3-4. Värdet talar om hur mycket kylenergi som genereras per mängd tillförd elenergi.