Att mäta är att veta. I fjärrvärmecentralen har vi därför driftsatt en mätare. Via tjänsten mätsignal från fjärrvärmemätare, tillhandahåller vi energidata direkt från mätaren.  Energidatan möjliggör för fjärrvärmekunden att öka sin kontroll av energianvändningen. 

M-BUS ELLER ENERGIPULS 

Vi erbjuder våra fjärrvärmekunder att hämta ut energidata direkt från fjärrvärmemätaren. Energidatan exporteras ut ur mätaren med hjälp av kommunikationstekniken Energipuls eller kommunikationstekniken M-bus. Energidatan importeras därefter in till kundens drift och övervakningssystem där energidatan kan användas i nära realtid. Detta ger kunden möjlighet att i nära realtid följa anläggningens uttag av energi.

Pris & Avtalsvillkor

Kostnaden består av en startavgift och en månadsavgift. Kostnaden för mätsignal för fjärrvärme är samma oavsett om ni väljer mellan M-bus eller Energipuls. Kostnaden gäller per anläggning.

Startavgift: 3 000 kr ex moms
Månadskostnad: 50 kr/månad och anläggning

Avtalsvillkor Mätsignal

Mätsignal fjärrvärme

Med tjänsten mätsignal fjärrvärme följer ni energianvändningen i er anläggning i ert system. Ni får tillgång till er energidata direkt från mätaren – utan omvägar genom andra system. En tjänst som ger er möjlighet att följa och optimera energianvändningen i nära realtid.

Att mäta är att veta. I fjärrvärmecentralen har vi därför driftsatt en mätare. Via tjänsten mätsignal från fjärrvärmemätare, tillhandahåller vi energidata direkt från mätaren.  Energidatan möjliggör för fjärrvärmekunden att öka sin kontroll av energianvändningen. 

M-BUS ELLER ENERGIPULS 

Vi erbjuder våra fjärrvärmekunder att hämta ut energidata direkt från fjärrvärmemätaren. Energidatan exporteras ut ur mätaren med hjälp av kommunikationstekniken Energipuls eller kommunikationstekniken M-bus. Energidatan importeras därefter in till kundens drift och övervakningssystem där energidatan kan användas i nära realtid. Detta ger kunden möjlighet att i nära realtid följa anläggningens uttag av energi.

Pris & Avtalsvillkor

Kostnaden består av en startavgift och en månadsavgift. Kostnaden för mätsignal för fjärrvärme är samma oavsett om ni väljer mellan M-bus eller Energipuls. Kostnaden gäller per anläggning.

Startavgift: 3 000 kr ex moms
Månadskostnad: 50 kr/månad och anläggning

Avtalsvillkor Mätsignal

Liknande produkter

  • Mätsignal fjärrkyla

    Mätsignal fjärrkyla

    Visa
  • Markvärme

    Markvärme

    Visa