Utökat fiber till landsbygden

De senaste årens målinriktade arbete med att ge landsbygden samma möjlighet som tätorten har gett resultat.  Det innebär att Jönköping Energi erbjuder möjlighet för fiber till alla, oavsett var man bor i kommunen.

Jönköping Stadsnät Wetternet har under de senaste åren byggt och anslutit 19 500 villor till stadsnätet och har idag över 44 000 anslutningspunkter. Det är det största infrastrukturprojektet Jönköping Energi har genomfört sedan utbyggnaden av elnätet.

Landsbygdsområden har byggts ut med stöd från Europeiska jordbruksfonden

 

Under hösten 2016 startades byggnation av fiber i tre olika landsbygdsområden i Jönköpings kommun. De tre områden som fick beviljat bredbandsstöd via Europeiska jordbruksfonden var;  Norra Mo,  Hakarp/Svarttorp/Järsnäs, Ödestugu/del Tenhults landsbygd.EU-flagga_Europeiska_Jordbruksfonden_100px.png Dessa områden har byggts med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.