Felanmälan fjärrvärme och fjärrkyla

Här kan du skicka felanmälan för vår fjärrvärme och fjärrkyla. Det är vanligt med läckage under pågående avbrott, avvakta eventuell felanmälan till efter avbrott för att se om felet kvarstår.

Är din anläggning äldre än 20 år tillkommer en servicekostnad.
OBS! Om du är hyresgäst/BRF, vänligen vänd dig till din fastighetsägare/ordförande för felanmälan.

-