Solenergi till bostadsrättförening med miljötänk

Granne till östra torget i centrala Jönköping ligger bostadsrättsföreningen Dolken. Här har de boende ett stort miljötänk och investerat i fastigheternas energiförsörjning med 187 solcellspaneler.

Hur kommer det sig att en bostadsrättsförening väljer att satsa på solceller?

För oss ligger det miljömässigt rätt i tiden med en fossilfri energiförsörjning och visar att vi är en förening som tänker i miljötermer. Vi har till exempel redan bytt all gemensam belysning till LED-belysning som i huvudsak är närvaro- och rörelsestyrd. Likaså har vi bytt ventilationssystem för hela fastigheten till ett mer energieffektivt sådant, säger Nils-Ole Ehrstedt, styrelseordförande i föreningen.

 

solceller_foretag_brf_dolken_1.jpg

 

Med paneler på taket runt gården sparar föreningen i snitt 50 000 kr/år och räknar med en pay-off-tid på 12 år, med en drifttid på över 20 år.

 

– Vi ska inte heller bortse från att det över tid är ekonomiskt fördelaktigt, säger Nils-Ole.

 

 solceller_foretag_brf_dolken_2.jpg

En årlig produktion på cirka 53 000 kWh

Varje solpanel ger 335 W vardera, vilket ger en toppeffekt på anläggningen på cirka 62,65 kW som beräknas ge en årlig produktion på cirka 53 000 kWh. Föreningen räknar med cirka 1000 soltimmar per år men det är oftast upp mot 1500 timmar och då blir besparingen ännu större.

 

– Dessutom är produktionen inte störande eller i vägen för någon. Om investeringen faller väl ut har vi planer på att utöka anläggningen med ytterligare cirka 40-50 kW, säger Nils-Ole.