Solenergi gör Jönköping Airport grönare

Som ett led i att göra Jönköping Airport till en grön flygplats har Jönköping Energi installerat solceller på ankomsthallens tak. En lönsam affär ekonomiskt samtidigt som miljön blir vinnare.

 Jönköping Energi har installerat 789 st solcellspaneler på ankomsthallens tak
Jönköping Energi har installerat 789 st solcellspaneler på ankomsthallens tak

I oktober började solcellerna på flygplatsen att producera el, den beräknade årsproduktionen är på dryga 200 000 kWh vilket motsvarar årsförbrukningen för 14 normalstora villor. Den el som produceras på flygplatsen kommer till största del användas direkt av flygplatsen, men vid tillfällen när produktionen överstiger flygplatsens behov säljs överskottet av el vidare.

Solceller ett steg mot grön flygplats 

Jönköping Airport arbetar systematiskt med att minska sin klimatpåverkan. Sedan tidigare har energieffektiviseringar genomförts, bl a går alla flygplatsens fordon på förnyelsebart bränsle, elbilsladdning för besökare installerats och satsning på innovation kring uppvärmning av flygplan samt markvärme.


– Vi arbetar hårt för att bli en grönare flygplats och solcellerna tillsammans med tidigare satsningar tar oss mot vårt mål, säger Rony Forsberg, vd Jönköping Airport.


Många av flygplatsens resenärer har siktet inställt på varmare breddgrader genom alla charteravgångar.


– Det är roligt att se passagerarnas positiva reaktioner när vi informerar om vår satsning på solceller och att solen även hemma i Jönköping kan ge energi, säger Rony Forsberg.

El från solen enklare än du tror

Som leverantör och samarbetspartner har Jönköping Energi varit med från start till helt färdig solcellsanläggning.


– Vi som leverantör tar hand om hela kundens behov, allt från projektering, tillstånd och slutligen installation. Men även när anläggningen är klar finns vi till hands och kan sköta hantering av elcertifikat och köper eventuellt överskott av producerad el, säger Åke Nyström, Enhetschef Företagsrelationer på Jönköping Energi.