NCC - ATTEVIKS - JÖNKÖPING ENERGI STARKT SAMARBETE FÖR EN HÅLLBAR BYGGNAD

Som besökare upplever du framför allt Atteviks nya bilhall som toppmodern med virtuella showrooms, digitala skärmar och generösa möjligheter att ta del av bilarnas tillval och nyheter. Bakom all yta ligger det en noga utvald strategi för att bygga hållbart. – I det arbetet skulle jag vilja framhålla samarbetet mellan Atteviks, NCC och Jönköping Energi som det centrala. Alla parter har verkligen bidragit med smarta inspel och lösningar genom hela processen, säger Andreas Saltin, affärschef NCC Building Sverige.

Claes Hallin, Platschef på NCC och Andreas Saltin, Affärschef på NCC berättar att hållbara val var med från första strecket i projektplanen för Atteviks nya bilhall.
Claes Hallin, Platschef på NCC och Andreas Saltin, Affärschef på NCC berättar att hållbara val var med från första strecket i projektplanen för Atteviks nya bilhall.

Solen skapar läckra skuggspel över den nya byggnaden vid Rocksjöns strand. Stora fönsterytor möter spännande riktningar av plåtdetaljer. Bilhallen mäter in på över 4 000 kvadratmeter fördelat på två våningar. På det nya parkeringshuset intill har trä fått dominera synintrycket.


– Jönköping Energi har varit delaktiga i många delar genom projektet. Fjärrvärme och fjärrkyla för komforten i fastigheten, liksom fiber för datatrafiken såklart. Men den stora utmaningen har varit att skapa tillräcklig kapacitet i elnätet – en modern bilhall behöver kapacitet för många laddboxar till elbilar, berättar Claes Hallin, platschef på NCC.


– I det här fallet ledde det faktiskt till att ett extra, separat ställverk har integrerats på ett snyggt sätt i parkerings-huset och säkrar kapacitetskraven, säger Andreas Saltin.

El istället för diesel

Kraven att bygga hållbart har de senaste åren intensifierats.


– Klimatsmarta lösningar efterfrågas i allt större utsträckning av våra kunder och är en viktig del i vår affär. Byggbranschens miljöpåverkan är stor vilket gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll i att bidra till ett mer hållbart samhälle.

 

– Genom att föreslå hållbara alternativ i varje del i byggprocessen vill vi inspirera och visa vägen framåt, vi kallar det för ”Klimatresan”. Från inledande planering med klimatberäkningar, till materialval och cirkulärt byggande där material som blir över eller anses fullt funktionsdugligt vid rivning återbrukas. Vidare till själva byggprocessen där vi optimerar transporter, energieffektiviserar byggprocessen med rätt utrustning och säkrar en god arbetsmiljö. Och slutligen den färdiga byggnaden som ska fungera hållbart för dem som använder den och lever i dess närhet.


Den i allt högre grad elektrifierade maskin- och verktygsparken är en viktig faktor för delen att energioptimera byggarbetsplatsen.


– Både i form av minskade utsläpp från dieselaggregat och liknande till att bullernivån har sänkts. Faktiskt så mycket ibland att vi måste vara noga med att upplysa om att arbete pågår – elverktygen och maskinerna blir nästan för tysta ibland, ler Claes.

Framtida anpassningar

Atteviks nya hall har varit inflyttad i några månader nu.


– Intrimning av värme, ventilation och drift pågår i viss mån fortfarande. När det kommer till miljömässiga fördelar bidrar såklart fjärrvärmen och fjärrkylan, säger Andreas Saltin.


Han betonar också att byggnaderna kan ställas om och anpassas i form av nya ytor om behoven skulle förändras. För parkeringshuset gäller att det är förberett för att kunna byggas på med fler våningar för till exempel kontor och bostäder.


 – Du ser ju hur vacker utsikten är här. Kommer du upp några våningar till ser du tre sjöar från din balkong, säger Andreas Saltin.


– Hållbarhet är ju också att planera långsiktigt. Bygga fastigheter som kommer att finnas länge och kan anpassas efter framtida behov.

Fler kundcase

  • Fjärrvärme istället för gasol - Kinnarps halverar koldioxidutsläppen

    Kinnarps på Hedenstorp har stärkt driften och framtidssäkrat sin uppvärmning när de bytte gasolpannan till fjärrvärme.

  • Ånga utvecklar Arla

    Symboliskt stiger ett stort moln med restånga mot den klarblåa himlen när vi precis ska kliva in i produktionshallen. Ånga istället för hetvatten är helt avgörande för vår nya produktionsprocess. I vårt alldeles nya avtal med Jönköping Energi kommer de att bygga en biobränsleeldad ångpanna inom vår anläggning. Vi var måna om en trygg och långsiktig partner som vill utvecklas tillsammans med oss, säger Ola Allvin, produktions- och teknikutvecklingschef på Arla i Jönköping.

  • Husqvarna jobbar hållbart i Huskvarna

    Husqvarna och Huskvarna har utvecklat och format varandra i 330 år. – Vår hålllbarhetsprofil har sin grund i vår historia. Det kontinuerliga innovationsarbetet finns i vårt dna. Hållbar innovation är vår framtid, säger Jonas Willaredt, hållbarhetschef på Husqvarna.