Den varma kyrkan

Året är 1790. Gustav III är kung i Sverige. I kyrktornet på Kristine kyrka i Jönköping håller brandvakten koll över staden. Strategiskt i stadens då högsta byggnad. Uppdraget delas under natten av två vakter. En som vilar på en brits en trappa ner och en som sitter uppe i tornet och vaktar. Men tornvakten slumrar också lite och till allt elände börjar det just då att brinna. Stora delar av Jönköping ödeläggs i branden.

Denna sägen får jag berättad för mig när jag tillsammans med Svenska kyrkan Jönköpings fastighetschef Anders Zachrisson och fastighetsförvaltare Johannes Ekholtz går de smala trapporna upp till kyrktornet i Kristine kyrka. Vi passerar den lilla bitsen och står plötsligt med en hänförande utsikt över Jönköping.

 

Jönköpings kyrkor är en del av vår vardag. Du kanske besöker dem regel bundet eller i samband med någon skolavslutning, dop, bröllop eller begravning. Eller bara passerar dem på joggingrundan eller på väg till jobbet.

 

– Totalt har vi tio kyrkor där Ljungarums kyrka är äldst med sina anor från 1200-talet och Ekhagens kyrka yngst, färdigställd 1994. Den här variationen ger ju onekligen en och annan utmaning när det kommer till fastighetsskötsel, säger Anders Zachrisson. Majoriteten av kyrkorna värms idag med fjärrvärme.

 

– Kristine kyrka som vi står i nu anslöts till fjärrvärmenätet redan i början av 1980-talet. Sedan har det varit ett naturligt val. Fördelarna är både komfortmässiga och ekonomiska. Det är stora lokaler och volymer att värma upp och det är viktigt att göra det på ett hållbart sätt, säger Anders Zachrisson.

 

Sofia högst i stan

Radiatorer utmed väggarna och faktiskt även dolda i några av kyrkbänkarna värmer kyrkan vintertid.

 

– Vi strävar efter en jämn temperatur både för fastighetens och besökarnas bästa. Kyrkorgeln mår inte heller så bra av stora svängningar i temperaturer, säger Johannes Ekholtz.

 

– Det är ändå ganska fantastiskt hur takvalv och konstruktion gör att vi utan ventilation och med endast radiatorer i en så här stor lokal kan få en jämn och cirkulerande värme. Man visste hur man skulle bygga för att utnyttja värmen så bra som möjligt, säger Anders Zachrisson.

 

 När kyrkan uppfördes värmdes den troligtvis med koks.

 

– Från ett pannrum släppte man upp värmen i kulvertar som leddes upp till mitten av kyrkan. Den lösningen har vi kunnat se i bland annat Sofiakyrkan där koksrännan finns kvar.

 

 Vi ser Sofiakyrkan långt därborta från kyrktornet.

 

– Det är än så länge Jönköpings högsta byggnad. Och en annan kul detalj är att det är stiftets största kyrka, när den byggdes i slutet av 1800-talet såg man till att göra den en meter längre än domkyrkan i Växjö. Det var viktigt med tuppfäktning mellan städerna då, skrattar Anders Zachrisson.

 

Miljötänk i alla delar

Oavsett om kyrkan är 30 år eller 600 år upplever Johannes och Anders att fjärrvärmen levererar.

 

– Vi ska ju ha klart för oss att det är väldigt stora lokaler. Fjärrvärmen är driftsäker med låga underhållskostnader. Dialogen och kontakten med vår kontaktperson på Jönköping Energi är rak och enkel.

 

Utmaningarna i den stora variationen av fastigheter är såklart många.

 

– En av dem är att hitta rätt temperatur för alla verksamheter i kyrkan under veckan, från barnaktiviteter till gudstjänster och konserter, säger Johannes Ekholtz.

 

– Sedan har vi ju att förhålla oss till att byggnaderna i de flesta fall är kulturminnesskyddade. Vi får inte bygga om hur somhelst då fönster och dörrar har värmeläckage kan vi inte alltid göra dom energi besparande åtgärder vi önskar, säger Anders Zachrisson.

 

 Svenska Kyrkan Jönköping jobbar sedan flera år tillbaka med miljödiplomering.

 

– Uppvärmningen och belysningen är viktiga delar. På senare år har ju byte till LED i alla belysningar som sänkt elförbrukningen. Sedan tittar vi på hur vi kan sänka och optimera värmen ytterligare genom nya styr- och reglersystem.

 

 I organisationen finns elbilar, på kyrkogårdarna används företrädesvis eldrivna fordon och medvetna val görs vid inköp av material.

 

– Det är många delar som måste bidra i hållbarhetsarbetet.

 

Dörren till kyrkan öppnas. Någon kommer in, tänder ett ljus och sätter sig i en av bänkarna. Hittar lugnet i en varm kyrka.

Fler kundcase

Personlig kontakt

Vi på Företagsrelationer hjälper dig anpassa tjänsterna för din verksamhet!