Fjärrvärme komplett höjer komforten hos Junehem

På Huluäng i Hovslätt ersätts den gamla panncentralen med pellets- och oljepannor med fjärrvärme från Jönköping Energi. – Miljöfördelarna är tydliga. Liksom tryggheten i värmeleveransen. Genom att låta Jönköping Energi ta ett helhetsgrepp på fjärrvärmelösningen hoppas vi att 1+1 ska bli 3. Vi kan fokusera det vi är bra på, samtidigt som Jönköping Energi har resurser för drift och underhåll som vi aldrig skulle kunna ha själva, säger Eric Engelbrektsson, vd på Junehem.

Med ett leende konstaterar Eric Engelbrektsson, vd på Junehem, att det kommer gå smidigt att Jönköping Energi tar hand om fjvärrmeleveransen med tjänsten fjärrvärme komplett.
Junehem väljer den värmande tjänsten Fjärrvärme Komplett

Det kommunala bostadsbolaget Junehem såg dagens ljus 2019 efter en fusion av flera mindre bolag med bostäder i bland an­nat Gränna, Bankeryd, Hovslätt, Norra­hammar, Kaxholmen och Taberg.


– Totalt äger och förvaltar vi omkring 2 500 bostäder. Genom sammanslagningen kan vi resursfokusera på ett bättre sätt och har ett tydligare samhällsuppdrag i kom­munen. De praktiska samordningsvinsterna är tydliga, säger Eric och blickar ner i ett av de nygrävda fjärrvärmedikena på Huluäng.

– Det här är Junehems största samlade område med totalt 296 lägenheter. Genom att installera Fjärrvärme Komplett från Jön­köping Energi här får vi en högre driftsäker­het och därmed bättre komfort för hyresgäs­terna. Dessutom blir det ju en byggnad över som vi kan använda till annat när olje­- och pelletspannorna tas bort, säger Eric.

Digitaliseringsatsning

På de Junehemsfastigheter som idag har fjärrvärme framgrävt kommer man succes­sivt övergå till Komplett­lösningen.

– Huluäng, Bankeryd (Stationsgatan) och Grälebo blir först ut med Komplett. Jönkö­ping Energi har kunskap, drifterfarenhet, jour­ och serviceresurser som vi kommer att få nytta av. Även i digitaliseringen av fastig­heterna har Junehem valt att samarbeta med Jönköping Energi:

– Alla våra fastigheter kopplas upp via Wetternet för internet och TV för våra hyres gäster. Genom att då också koppla på Fastighetsport i alla fastigheter kan vi styra ventilation, mäta vatten­ och elförbrukning med mera. Viktiga steg i digitaliseringen av fastighetsdriften och i förlängningen viktiga steg för att kunna erbjuda ännu fler digita­la lösningar till våra hyresgäster, säger Eric Engelbrektsson

Fakta Junehem

Junehem AB bildades 2019 genom en sammanslagning av de tidigare bostadsbolagen AB Banke-rydshem, Grännahus AB, Norrahammars Kommunala Bostäder AB (nkBo), Bottnaryds Bostads AB och Visingsöbostäder AB. Junehem äger och förvaltar cirka 2 500 bostäder i kommundelarna Bankeryd, Bottnaryd, Gränna, Hovslätt, Kaxholmen, Norrahammar, Månsarp, Skärstad, Taberg, Visingsö och Ölmstad. Dessutom har man cirka 200 lokaler uthyrda till olika verksamheter.

Fakta Fjärrvärme Komplett

Med Komplett tar Jönköping Energi ett helhetsansvar för uppvärmningen av din fastighet:

 

 • Leveranssäker fjärrvärme.
 • Webbverktyg där du enkelt kan följa upp din energianvändning.
 • Leverans av överenskommen inomhustemperatur.
 • Anslutning till driftcentral för övervakning, optimering och larmmottagning.
 • Förebyggande underhåll.
 • Kontinuerlig drift- och temperaturövervakning via extra rumsgivare.
 • Dialog och avstämning. I samband med driftmöte får du rapport med energistatistik, värmekostnader, info om centralen, det utförda arbetet samt förslag till förbättringar.
 • Jönköping Energi tar helhetsansvar för värmecentralen och att den fungerar över tid. All installation och underhåll ingår och Jönköping Energi står för investeringen av ny värmecentral samt åtgärder vid eventuella fel eller avbrott.

Fler kundcase

 • Fjärrvärme istället för gasol - Kinnarps halverar koldioxidutsläppen

  Kinnarps på Hedenstorp har stärkt driften och framtidssäkrat sin uppvärmning när de bytte gasolpannan till fjärrvärme.

 • Brf Klostergården: ny fjärrvärmecentral med smart kommunikation

  Bostadsrättsföreningen Klostergården, centralt på Torpa i Jönköping, har haft fjärrvärme sedan fastigheterna uppfördes tidigt 1990-tal.

 • Den varma kyrkan

  Året är 1790. Gustav III är kung i Sverige. I kyrktornet på Kristine kyrka i Jönköping håller brandvakten koll över staden. Strategiskt i stadens då högsta byggnad. Uppdraget delas under natten av två vakter. En som vilar på en brits en trappa ner och en som sitter uppe i tornet och vaktar. Men tornvakten slumrar också lite och till allt elände börjar det just då att brinna. Stora delar av Jönköping ödeläggs i branden.

Personlig kontakt

Vi på Företagsrelationer hjälper dig anpassa tjänsterna för din verksamhet!