Miljöcertifiera din byggnad

Är du fastighetsägare och intresserad av att miljöcertifiera dina byggnader så finns det flera olika certifieringsmodeller. Vanligast förekommande är den svenska certifieringen ”Miljöbyggnad” som vi har valt att fokusera på här. Vi kan också hjälpa till om ni är intresserade av Green building, LEED och BREEAM.

Mijöcertifiera din byggnad.

Kort om Miljöbyggnad

Certifieringen Miljöbyggnad innehåller sexton indikatorer som innefattar områdena energianvändning, innemiljö och material i byggnaden. Genom Miljöbyggnad kan du certifiera en fastighet på nivåerna Brons, Silver eller Guld. Vilken nivå du hamnar på beror på i vilken grad du uppfyller de olika indikatorerna.

Det här kan vi göra för dig

Vi på Jönköping Energi kan hjälpa dig att uppnå önskad nivå i Miljöbyggnads indikator 4: Andel förnybar energi. Vi hjälper dig gärna att hitta en bra kombination av olika energislag. Hör av dig till oss om du vill ha en personlig genomgång.

Så beräknar du indikator 4

Manualer och verktyg för att beräkna Miljöbyggnad 3.0 finns på Swedish Green Building Council´s hemsida. Där finns också en beräkningshjälp för indikator 4. Med hjälp av värdena kan du beräkna vilket betyg du får för indikator 4 baserat på fastighetens förbrukning per kvadratmeter med respektive energislag.  

Bra förutsättningar om du är kund hos oss

Genom att vara både fjärrvärme och elkund hos på Jönköping Energi kan du nå Silvernivå för indikator 4. För att nå upp till Guld så rekommenderar vi att du installerar våra solceller på din fastighet.

Som kund hos Jönköping Energi ser fördelningen av förnybar energi ut så här:

Uppgifterna baseras på resultat för 2018. De är fördelade enligt Miljöbyggnads miljökategorier 1, 2 och 3 som motsvarar energins ursprung. 

 

  1. Förnybar flödande energi ex. vattenkraft, vindkraft, solenergi och spillvärme.
  2. Biobränslen och andra fossilfria bränslen.
  3. Fossila bränslen inkl. fossilt avfall.