Husqvarna jobbar hållbart i Huskvarna

Husqvarna och Huskvarna har utvecklat och format varandra i 330 år. – Vår hålllbarhetsprofil har sin grund i vår historia. Det kontinuerliga innovationsarbetet finns i vårt dna. Hållbar innovation är vår framtid, säger Jonas Willaredt, hållbarhetschef på Husqvarna.

Vapen, motorsågar, motorcyklar, köksutrustning, symaskiner. Produkterna som passerat genom produktionslinjerna sedan 1689 är varierade och många.


– Ungefär 2 000 personer går genom grindarna för att jobba på området varje dag. Vi har till exempel utvecklingsavdelningar för våra proffsmaskiner inom skog och trädgård samt Automovers här. Dessutom tillverkning av till exempel häcksaxar, röj- och motorsågar. Nyligen investerade vi i en helt ny produktionslinje för sågkedjor, berättar Jan Palmqvist, fastighetschef.

Tidig fjärrvärmeanvändare

Fabriken försörjs till 100 procent med förnybar elektricitet levererad av Jönköping Energi.


– Ett gott exempel på att man aldrig ensam kan nå hela vägen fram i hållbarhetsarbetet. Där är vi ju beroende av en leverantör som tar ansvar och kan leverera hållbar el. Man var också tidigt ute med att ansluta fabriken till fjärrvärmenätet redan 1995.


– Fjärrvärmen används både för att värma lokalerna vintertid och till processvärme i tillverkningen. Vi har dessutom flera värmeåtervinningssystem lokalt i fabriken för att reducera värmebehovet. Till exempel går överskottsvärme från våra kompressorer till uppvärmning i andra delar av fabriken. 80 procent av den tillförda energin där återvinns som värme, berättar Patrik Magnusson, installationsansvarig på Husqvarnafabriken.

Lång livslängd

– Hållbarhet måste ske på alla nivåer. Globala mål måste förankras och genomföras lokalt. Alla medarbetare måste vara delaktiga och arbetet ske tillsammans med det lokala samhället. Vår utveckling har alltid formats av omvärlden. Människors behov kommer att forma våra produkter och inställningen till oss som varumärke, säger Jonas Willaredt.


En hög kvalitetsambition utgör en viktig inriktning.


– Alla våra produkter ska ha lång livslängd och vi tillhandahåller alltid reservdelar efter att produkten slutat tillverkas. Delningsekonomi är en annan framtidsinriktning:


– Vi håller just ni på att testa ett nytt koncept – Tools for you. Vi placerar ut boxar med proffsmaskiner. Via en app kan du sedan låsa upp boxen och hyra till exempel en häcksax under en dag. Du behöver ju ofta den bara en gång om året. Onödigt att den står i garaget övriga 364 dagar. Kanske att vi i framtiden snarare ska tillfredsställa även andra behov, resonerar Jonas Willaredt.

Utvecklas tillsammans

Jan Palmqvist ser att hållbarhetsarbetet genomsyrar vardagen.


– Det är alltifrån aktiva val när nya tjänstebilar ska köpas in till hur vi väljer material i framtidens produkter. Vi har som en av de första fabrikerna i koncernen en egen solcellsanläggning. Energieffektivisering genom moderna produktionslinjer och moderna maskiner är såklart också en stor del.


Han framhåller också den långa historiken tillsammans med Jönköping Energi.


– Det är viktigt med en trygg partner att utvecklas tillsammans med. Vi försöker hitta nya gemensamma utvecklingsinriktningar och undersöker möjligheten att köra ett pilotprojekt med Jönköping Energis LoRanätverk. Istället för att vi har lastbilar som tömmer våra containers tisdagar klockan två så kommer de bara att tömmas när en givare på containern skickat en signal via LoRa om att den är full. En intressant teknik som kan utnyttjas för effektiviseringar i arbetsinsats med miljön som vinnare, säger Jan Palmqvist.

Aktiva i samhället

Sedan Husqvarna antog sin hållbarhetsstrategi för fem år sedan märks flera tydliga förbättringar.

 

– Ambitionen med en CO2-neutral energileverans är idag verklighet genom samarbetet med Jönköping Energi. Där var vi inte för fem år sedan. I fabriken har återvinningen av restprodukter förbättrats mycket för att bibehålla ett högre materialvärde.
På lokal nivå tar man också fasta på att utveckla Husqvarna i Huskvarna och vice versa.


– Vi är beroende av en nära relation med samhället. Till exempel genom direkta åtgärder som genomförts på fabriken för att reducera bullernivåer och sluta alla processer. Men också genom att vara aktiva med sponsring, i nätverk och bidra till lokal utveckling, säger Jonas.

Populära tjänster

 • Fjärrvärme företag

  Fjärrvärme företag

  Visa
 • Rörligt pris

  Rörligt pris

  Visa
 • StrategiEl

  StrategiEl

  Visa