Tillfällig anslutning till elnätet

När din elinstallatör beställer en tillfällig anslutning åt dig så måste du hyra ett byggskåp. Du kan hyra byggskåp av din elfirma eller av oss på Jönköping Energi Nät AB. Du betalar även en avgift för in- och urkoppling, en fast elnätsavgift, och en rörlig elnätsavgift under tiden du har en tillfällig anslutning.

Alla priser är inklusive moms.

 

Pris för byggskåp (el ingår ej)

Hyra för byggskåp: 825 kr/mån

 

Pris för kort uthyrning av hyrskåp (el ingår)

Hyrskåp 35 A  5 036  kr/st 
Hyrskåp 63 A      5 780  kr/st 

 OBS! Kan endast hyras i max 5 dygn.
 

Priser för in- och urkoppling

Serviskabel    
10-50 mm² 5 036 kr
95-150 mm² 6 935 kr
240 mm² 7 668 kr
2x240 mm² 9 328 kr

 Hantering och anslutning av hyrskåp med abonnemang: 5038 kr/st

Fast elnätsavgift för tillfällig anslutning (T)

Säkringsstorlek      
16 A lägenhet 2 316 Kr/år
16 A 3 156 Kr/år
20 A 4 452 Kr/år
25 A 6 000 Kr/år
35 A 8 220 Kr/år
50 A 11 916 Kr/år
63 A 14 952 Kr/år
80 A 18 288 Kr/år
100 A 25 548 Kr/år
125 A 34 728 Kr/år
160 A 48 852 Kr/år
200 A 61 116 Kr/år

I den fasta nätavgiften ingår följande myndighetsavgifter (exkl moms):

 

  • Elberedskapsavgift 39,20 kr/år
  • Elsäkerhetsavgift 10,20 kr/år
  • Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år

 

Rörlig elnätsavgift för tillfällig anslutning

Den rörliga elnätsavgiften kallas på fakturan för "överföring". 

Överföring: 18,74 öre/kWh

Tilläggsavgift

För anslutningar upp till 63 A, tillkommer en tilläggsavgift på 750kr/mån exkl. moms efter 18 månader fram till att anslutningen sägs upp.

För anslutningar från 80 A och uppåt tillkommen tilläggsavgiften om 750kr/mån exkl. moms efter 36 månader fram till att anslutningen sägs upp.

Priser elnät för privatpersoner