Produktionsabonnemang - inmatning av el företagskunder

För dig som producerar el och matar ut på vårt elnät krävs ett speciellt produktionsabonnemang. Beroende på storlek på den producerande anläggningen varierar kostnaden.

Gäller elproduktionsanläggningar på högst 1 500 kW för mätning, beräkning och rapportering.

Nätavgift*

För mätning, beräkning och rapportering

Huvudsäkring
Max 63A - Fast årsavgift
384 kr/år exkl. moms
480 kr/år inkl. moms


Från 80A - Fast årsavgift    
384 kr/år exkl. moms
480kr/år inkl. moms

 

* Ingen nätavgift tas ut för inmatning av el, om anläggningen har en huvudsäkring på högst 63 Ampere (A) och med en elproduktion som kan mata in en effekt om högst 43,5 kilowatt (kW), och att uttaget av elenergi i kWh på anläggningen är större än inmatningen av elenergi under ett kalenderår.

Förekommande mätsystemtyper:
Direkt mätning 16A - 63A 
Indirekt mätning (via mättransformatorer) 80A eller större

Energiersättning

Ersättning för inmatad el på elnätet

 

Produktionsslag
Vind    
3,0 öre/kWh exkl. moms    
3,75 öre/kWh inkl. moms    

 

Sol    
3,0 öre/kWh exkl. moms    
3,75 öre/kWh inkl. moms    

 

Vatten    
Jan-mars, nov-dec, kl. 06-22:    
8,2 öre/kWh exkl. moms    
10,25 öre/kWh inkl. moms    
Övrig tid:
2,6 öre/kWh exkl. moms    
3,25 öre/kWh inkl. moms

Priser Elnätet för företag