Din elmätare

Den plats där din elmätare finns, kallas i vår värld för "Anläggning". Vi ansvarar för att samla in och mäta hur mycket el våra kunder använder och meddelar förbrukningen till deras elleverantör.

Vi får mätarställningarna automatiskt från de fjärravlästa elmätarna. För att fjärravläsningen ska fungera måste huvudströmbrytaren vara påslagen. Är huvudströmmen till ditt boende bruten med huvudströmbrytaren eller om huvudsäkringarna är urskruvade kan vi inte få några värden och du får då en uppskattad faktura från oss.

De nya elmätarna gör att du betalar för elen du använt. Under den kalla årstiden märks det på fakturan, eftersom elförbrukningen ofta ökar då. På Mina Sidor kan du logga in och se avläsningarna under en längre period (användarnamn och lösenord finns på fakturan). Om du bygger nytt hus eller installerar el i ett hus som inte haft el innan, ansluts din nya anläggning till vårt elnät. Vid nybyggnad kan du också behöva byggel.

Vi lämnar inte ut dina mätvärden utan ditt tillstånd då de omfattas av GDPR (General Data Protection Regulation). Vill du att vi lämnar uppgifter om din förbrukning/mätvärden till tredjepart, fyller du i blankett för mätvärden till tredje part och skicka till oss. 

Nya direktiv gällande elmätare

Efter Regeringens beslut om nya funktionskrav på alla elmätare (kategori 1-2, vilket betyder att man har en säkring mellan 16A tom 63A) ) har vi beslutat att bygga vidare på en mätartyp som vi redan har, dvs. Aidon. Då vi använder samma mätartyp behöver vi inte byta ut hela elmätaren för samtliga vilket vi tycker är både hållbart och ekonomiskt.

En elmätare består av en mätardel och en kommunikationsdel och på de anläggningar som redan uppfyller funktionskraven behöver vi endast byta kommunikationsdelen, där en stor förändring sker genom att vi kommunicerar via radionät. Du kan se om din elmätare har den nya eller den gamla kommunikationsdelen genom att se om den är vit eller svart. Den nya är vit och den gamla som vi byter ut är svart.

Våra mätartyper 16A-63A 1/3-fas