Nya funktionskrav på elmätare

De nya funktionskraven för elmätare beslutades år 2018 av Regeringen, vilket ligger till grund för de elmätarbyten vi kommer utföra de kommande åren. Totalt finns det sju funktionskrav som handlar om mätdata, avläsning, kundgränssnitt och fjärrstyrning.

Energimarknadsinspektionen har föreslagit de nya funktionskraven för elmätare i sin rapport Ei 2017;08 där de ingående förklarar varje krav. De sju funktionskraven står i regeringens förordning (1999:716).

Så här beskriver Energimarknadsinspektionen funktionskraven:

  1. Elmätaren ska för varje fas kunna mäta spänning, ström, aktiv energi samt aktiv och reaktiv effekt för uttag och inmatning av el.
  2. Elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifterna i nära realtid.
  3. Elmätaren ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på distans.
  4. Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per timme och kunna ställas om till att registrera per 15 minuter.
  5. Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre än tre minuter.
  6. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på distans.
  7. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans.