Teckna elhandelsavtal

Snart har du tecknat ett elavtal med 100 % förnybar el. Tillsammans är vi en god kraft för kommande generationer.

Dina val

Fram till den 30/9 2023 har vi sänkt påslag på vårt rörliga timprisavtal vilket ger dig ett extra förmånligt pris. För att ta del av rörligt timpris krävs att du har en elmätare som kan timavläsas. Med denna avtalsform behöver du hålla koll på elhandelspriserna och kunna styra din elförbrukning till tidpunkter när elen kostar som minst. Rörligt timpris innebär ett elpris kopplat till NordPools spotmarknadspris. Till detta kommer, utöver vårt fasta påslag, ett påslag för att täcka vår kostnad för förnybart ursprung, balanskostnader och handelsavgifter. Fram till 30/9 bjuder vi på denna del (värde ~3,5 öre/kWh) och det enda du betalar utöver Nordpools spotpris är vårt fasta påslag 3,5 öre/kWh inkl moms samt kostnaden för kvotpliktigt elcertifikat (~0,2 öre/kWh).
  • Ditt val:

    Rörligt timpris

  • Pris:

    Prisförfrågan