LAGRA ÖVERSKOTTET FRÅN DINA SOLCELLER PÅ SOMMAREN OCH ANVÄND PÅ VINTERN

Med vår tjänst Lagra Sol kan du som har solceller spara på värdet av den el som produceras när solen är som mest effektiv under sommaren. Du kan sedan använda värdet av det överskottet du lagrat till ett mervärde under vinterhalvåret, då din förbrukning och kostnad vanligtvis är högre. Elförbrukningen på sommaren är oftast låg. Genom denna tjänst kan du dra nytta av dina solceller fullt ut och få en jämnare kostnadsbild över hela året. 

SÅ FUNGERAR DET

1Illustrationer_sa_lagrar_du_sol.png
Vi lagrar värdet av din överskottsproduktion från 1 april–30 september till Nordpools timspotspris, med ett fast påslag på 10 öre/kWh.

2Illustrationer_sa_lagrar_du_sol.png
1 oktober–31 mars portioneras hela värdet av ditt lagrade överskott ut jämnt fördelat under perioden. 

4Illustrationer_sa_lagrar_du_sol.png
Din elräkning reduceras med värdet av den lagrade volymen under vinterhalvåret. Som kund betalar du en serviceavgift baserad på storleken på din anläggning (6,25 kr/kW inkl. moms) per månad.

6Illustrationer_sa_lagrar_du_sol.png
Ett års avtalslängd med en månads uppsägningstid. Vill du säga upp ditt avtal ska det göras senast 28 februari.

VISSTE DU ATT?

 • Batterier kan endast jämna ut skillnader i användning under dygnet. Ingen befintlig småskalig batteriteknik kan lösa problemet med att en solcellsägare producerar mest el på sommaren men använder mest el på vintern.
 • För att kunna teckna tjänsten Lagra Sol behöver du ha ett elhandelsavtal med Jönköping Energi.

FAQ

Frågor och svar om Lagra Sol

Varför ska du Lagra Sol?

 • Solen är som mest effektiv på sommaren men då är också elförbrukningen oftast låg.
 • Du får nytta av ditt egenproducerade sommaröverskott till vintern och jämnar därmed ut kostnadsbilden med lägre elfaktura under vinterhalvåret.
 • Du slipper spekulera kring elpriset genom att du får tillbaka det du lagrat till ett mervärde med ett fast påslag på 10 öre/kWh.
 • Det finns idag ingen tillräckligt prisvärd och småskalig batteriteknik som kan ta hand om energin.
 • Du får möjlighet till säsongslagring, att lagra över årstiderna, vilket inte är möjligt med ett batteri.
 • Jämfört med ett batterilager är det investeringsfritt, smidigt och enkelt.

 • Som mikroproducent har du fortsättningsvis rätt till skattereduktionen på 60 öre/kWh för ditt överskott inom de ramar som gäller
   

Avtalsvillkor 

Särskilda villkor för köp av producerad el från mikroproduktion (pdf)

Lagra Sol

Få nytta av sommarsolens strålar – året om! Med Lagra Sol kan du som har solceller spara på det överskott som produceras när solen är som mest effektiv under sommaren och använda under vinterhalvåret.

LAGRA ÖVERSKOTTET FRÅN DINA SOLCELLER PÅ SOMMAREN OCH ANVÄND PÅ VINTERN

Med vår tjänst Lagra Sol kan du som har solceller spara på värdet av den el som produceras när solen är som mest effektiv under sommaren. Du kan sedan använda värdet av det överskottet du lagrat till ett mervärde under vinterhalvåret, då din förbrukning och kostnad vanligtvis är högre. Elförbrukningen på sommaren är oftast låg. Genom denna tjänst kan du dra nytta av dina solceller fullt ut och få en jämnare kostnadsbild över hela året. 

SÅ FUNGERAR DET

1Illustrationer_sa_lagrar_du_sol.png
Vi lagrar värdet av din överskottsproduktion från 1 april–30 september till Nordpools timspotspris, med ett fast påslag på 10 öre/kWh.

2Illustrationer_sa_lagrar_du_sol.png
1 oktober–31 mars portioneras hela värdet av ditt lagrade överskott ut jämnt fördelat under perioden. 

4Illustrationer_sa_lagrar_du_sol.png
Din elräkning reduceras med värdet av den lagrade volymen under vinterhalvåret. Som kund betalar du en serviceavgift baserad på storleken på din anläggning (6,25 kr/kW inkl. moms) per månad.

6Illustrationer_sa_lagrar_du_sol.png
Ett års avtalslängd med en månads uppsägningstid. Vill du säga upp ditt avtal ska det göras senast 28 februari.

VISSTE DU ATT?

 • Batterier kan endast jämna ut skillnader i användning under dygnet. Ingen befintlig småskalig batteriteknik kan lösa problemet med att en solcellsägare producerar mest el på sommaren men använder mest el på vintern.
 • För att kunna teckna tjänsten Lagra Sol behöver du ha ett elhandelsavtal med Jönköping Energi.

FAQ

Frågor och svar om Lagra Sol

Varför ska du Lagra Sol?

 • Solen är som mest effektiv på sommaren men då är också elförbrukningen oftast låg.
 • Du får nytta av ditt egenproducerade sommaröverskott till vintern och jämnar därmed ut kostnadsbilden med lägre elfaktura under vinterhalvåret.
 • Du slipper spekulera kring elpriset genom att du får tillbaka det du lagrat till ett mervärde med ett fast påslag på 10 öre/kWh.
 • Det finns idag ingen tillräckligt prisvärd och småskalig batteriteknik som kan ta hand om energin.
 • Du får möjlighet till säsongslagring, att lagra över årstiderna, vilket inte är möjligt med ett batteri.
 • Jämfört med ett batterilager är det investeringsfritt, smidigt och enkelt.

 • Som mikroproducent har du fortsättningsvis rätt till skattereduktionen på 60 öre/kWh för ditt överskott inom de ramar som gäller
   

Avtalsvillkor 

Särskilda villkor för köp av producerad el från mikroproduktion (pdf)