Få nytta av sommarsolens strålar – året om!

Med tjänsten Lagra Sol kan du använda sommaröverskottet från dina solceller under vinterhalvåret.

Med Nordens årstider är solen uppe längre från april till september och håller sig mer frånvarande under vinterhalvåret. För dig som har solceller innebär det att du producerar mer energi på sommaren. Men du kanske har större behov av el under vinterhalvåret.

 

Vi erbjuder dig möjligheten att lagra det överskott du producerar från dina solceller till vintern, så att du får nytta av sommarsolens strålar året om. Vi kallar tjänsten Lagra Sol.

 

Frågor och svar om Lagra Sol

Vad kostar tjänsten Lagra Sol? 

För att använda tjänsten betalar du en serviceavgift som grundar sig på din anläggnings storlek (effekt i kW). Priset är 6,25 kr/kW per ansluten effekt inklusive moms per månad. 
Ex. har du en ansluten effekt på 5kW, blir din månadskostnad 31,25kr 

Har du en ansluten effekt på 10kW, blir din månadskostnad 62,50kr osv.
 

Hur får jag tillbaka mina lagrade kilowattimmar?

Värdet av ditt överskott i kilowattimmar (kWh) under sommarhalvåret lagras till sitt marknadsvärde (Nordpools timspotpris) med ett påslag av f.n. 10 öre per kWh. Under vinterhalvårets sex månader får du sedan tillbaka lagrat överskott jämnt fördelat på antalet lagrade kWh-överskott.

snabollskrig_webb.jpg

Vilken ersättning får jag för det lagrade överskottet? 

Priset på lagrad kWh är det pris som gällde vid produktionstillfället, (efter Nordpools timspotpris) plus ett påslag  på 10 öre/kWh (mervärde).

Vilken ersättning får jag för det överskott som produceras utöver lagringsperioden?

Om du producerar överskott under oktober-mars blir det utbetalt på den separata självfakturan enligt Nordpools timspotpris. Kreditbelopp under 100 kronor överförs till nästkommande faktura och betalas ut senast 30 april.

 

familj_inomhus_kok.jpg

Vad händer om jag inte förbrukar allt av det lagrade överskottet en vintermånad?

Ingen kWh går till spillo. Du får lagrat värde tillbaka som en tillgodopost på fakturan oavsett hur stor din förbrukning har varit. Det blir alltså ingen negativ effekt för dig att en enskild månad ha större lager i jämförelse med förbrukning.

Varför är det en serviceavgift för Lagra Sol?

I tjänsten ingår vår service av lagring, självfakturering och utbetalning av ditt lagrade överskott till vintern. Du som kund får även tillgång till ytterligare information som gör det enklare och tryggare för dig som mikroproducent.

Måste jag betala elöverföringsavgift på det överskott som jag producerar?

Nej, du betalar inga nätkostnader på den elen som du producerar för att du är mikroproducent.

Hur mycket överskott kan jag lagra?

Tjänsten ger dig möjlighet att lagra nyttan av allt det överskott som din anläggning producerar under april-september.

Får jag välja själv hur mycket av mitt lagrade överskott jag vill nyttja varje månad?

Nej, uttaget från ditt lager blir jämnt fördelat över vinterhalvåret oktober-mars i sex lika delar från det totala lagret.

Hur kommer jag faktureras? 

Under perioden april-september kommer du se överst på din elfaktura den samlade lagringen av ditt överskott, som uppdateras varje månad. Du kommer även få en självfaktura för lagrat överskott med beloppet 0 kr, där antalet kWh redovisas som du levererat till lagret månadsvis.


Under perioden oktober-mars kommer du månadsvis krediteras och få ett avdrag på din elfaktura för en sjättedel av ditt lagrade överskott. 


Om du fortsätter leverera överskottsel oktober-mars, kommer dess ersättning betalas ut direkt till Rörligt timspotpris genom självfakturan. Är beloppet på självfakturan mindre än 100 kr, förs det över till nästkommande självfaktura, dock som längst till fakturan som avser mars månad, som är slutet på uttagsperioden. Summan av ersättningen betalas ut i april, innan ny lagringsperiod startar. Utbetalning av ersättningen för överskottsel görs till ditt angivna bankkonto.

 

barn_lasplatta.jpg

Vilken tid på året är lämpligast att ansluta sig till Lagra Sol?

Då du börjar lagra ditt överskott 1 april är det fördelaktigt att starta tjänsten då, inför sommarsäsongen. Startar du tjänsten senare (till exempel i juni) har du fortsatt nytta av tjänsten men färre sommarmånader första året.

Vad händer om jag ansluter mig till tjänsten Lagra Sol mitt i en månad?

Är du redan mikroproducent hos oss och beställer Lagra Sol under sommarhalvåret startar lagringen från aktiveringsdatumet.

Vad händer om jag byter elhandelsleverantör?

Avtal om Lagra Sol förutsätter att det finns ett elhandelsavtal med Jönköping Energi. Ett byte av elhandelsleverantör innebär förtida lösen av Lagra sol enligt gällande avtalsvillkor.

Hur lång uppsägningstid är det?

Första årets avtalsperiod tecknas till och med 31 mars, därefter sker automatisk förlängning 1 år i taget om inte avtalet sägs upp senast 1 månad innan avtalsperiodens slut. 

 

webb_lagra_sol_lasplatta.jpg

Kan jag säga upp det närsomhelst på året?

Nej, avtalet löper årsvis till 31 mars och eventuell uppsägning ska ske senast 28 februari.

Kan alla beställa tjänsten Lagra Sol?

Tjänsten riktar sig till dig som privatperson som även är mikroproducent. Du behöver även ha ett elhandelsavtal med Jönköping Energi.

Kan jag se Lagra Sol i Jönköping Energis app?

Inte just nu, vi jobbar löpande med att utveckla appen.

Vad händer med mitt lagrade överskott om jag flyttar?

Avtalet om Lagra Sol är kopplat till din elhandel i anläggningen. Om du flyttar avslutas avtalen i anläggningen och ditt innestående värde i Lagra Sol betalas ut som ett engångsbelopp.

Jag har en annan leverantör av elhandel idag, hur funkar det om jag vill byta till Jönköping Energi?

Avtal om Lagra Sol och inköp av mikroproduktion förutsätter att det också finns ett elhandelsavtal med Jönköping Energi. Du kan enkelt teckna elavtalet via vår webbsida eller kontakta kundcenter så får du hjälp.

Vilket elhandelsavtal kan jag välja?

Det går bra att välja fritt från de elhandelsavtal vi har på vår webbplats.

Nyhet! Lagra Sol

Här kan du läsa mer om Lagra Sol och beställa tjänsten.