Prisförfrågan tillsyn

Komplettera leveransen till din fastighet med tillsynsavtal. Lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig.

Dina val

Komforttjänst är helhetslösningen där Jönköping Energi tar hand om driften av din fjärrvärmecentral. Du kan tryggt förlita dig på att Jönköping Energi tar ansvar för din värmecentral. I komfortavtal får du en jämn och stabil inomhustemperatur, en helhetsbild av din fjärrvärmecentral, kvalificerat handhavande som ger dig lägre kostnader för drift och underhåll, samt längre teknisk livslängd. Du får större möjlighet att öka driftnettot på fastigheten och god driftekonomi.
  • Ditt val:

    Fjärrvärme komfort

  • Pris:

    Prisförfrågan