Priser för avtalsperiod
1 juli – 31 december 2022

Elpriset för avtalsperioden 2022-07-01 till 2022-12-31 är 102,75 öre/kWh och månadsavgiften 30 kr/månad inkl. moms.

OBS gäller endast för elområde 3

Kom igång med Allemansel

Allemansel omfattar två prisperioder, 1 januari - 30 juni och 1 juli -31 december. Ditt avtal omfattar alltid två perioder, innevarande och nästkommande som håller på att prissäkras. Avtalsperioden är alltså upp till ett år med avslut vid halvårsskifte och 6 månaders uppsägningstid.

Som ny Allemanselskund får du fram till din första hela prisperiod ett förmånligt elhandelspris, vårt rörliga pris utan månadskostnad.

Vi vill att det ska vara enkelt att ha Allemansel. Vi sköter prissäkringarna löpande och du får ett bra pris som följer marknadens utveckling. Skicka in prisförfrågan så återkommer vi till dig.

Viktiga datum för dig som blivande kund på Allemansel:

 • Den 15 november är sista dagen för dig som blivande kund att teckna Allemansel för prisperiod 1 (1 januari - 30 juni).
   
 • Den 15 maj är sista dagen för dig som blivande kund att teckna Allemansel för prisperiod 2 (1 juli - 31 december).

Viktiga datum för dig som befintlig kund på Allemansel:

 • Den 15 juni är sista dagen för dig som befintlig kund på Allemansel att säga upp avtalet om du inte önskar fortsätta prisperiod 1 (1 januari - 30 juni).
   
 • Den 15 december är ssita dagen för dig som befintlig kund på Allemansel att säga upp avtalet om du inte önskar fortsätta prisperiod 2 (1 juli - 31 december).

Mer information och jämförpriser hittar du här

 

FÖRDELARNA MED EL FRÅN JÖNKÖPING ENERGIpRATBUBBLA-GOD-KRAFT.png

Fördelarna med el från Jönköping Energi är du bidrar till en lokal och hållbar energiproduktion, utveckling av nya tjänster och infrastrukturen i närområdet. Du bidrar till kommunens skolor och idrottsplatser. Till att parker och grönområden tas om hand. Samt du stöder lokala idrottsföreningar och kulturarrangemang. Allt detta och mycket mer tack vare att vår vinst går tillbaka till din kommun.

Läs mer om ditt lokala elbolag

Fördelar med Allemansel

 • Fast prissäkrat elhandelspris under avtalsperioden
 • Du ska slippa tillfälliga prisvariationer
 • Vi sköter prissäkringarna löpande så att du får ett tryggt och stabilt elhandelspris.

Avtalsvillkor
Särskilda villkor för elförsäljning till Konsument

 

Allemansel

Med Allemansel får du ett elpris som successivt säkras vid flera tillfällen. Allt för att skapa ett stabilt elpris där du slipper tillfälliga prisvariationer. Priset fastställs halvårsvis, då priset blir ett genomsnitt av gjorda inköp under halvåret som varit. Inför varje ny avtalsperiod informeras du som kund med valet att fortsätta eller avsluta avtalet.

Priser för avtalsperiod
1 juli – 31 december 2022

Elpriset för avtalsperioden 2022-07-01 till 2022-12-31 är 102,75 öre/kWh och månadsavgiften 30 kr/månad inkl. moms.

OBS gäller endast för elområde 3

Kom igång med Allemansel

Allemansel omfattar två prisperioder, 1 januari - 30 juni och 1 juli -31 december. Ditt avtal omfattar alltid två perioder, innevarande och nästkommande som håller på att prissäkras. Avtalsperioden är alltså upp till ett år med avslut vid halvårsskifte och 6 månaders uppsägningstid.

Som ny Allemanselskund får du fram till din första hela prisperiod ett förmånligt elhandelspris, vårt rörliga pris utan månadskostnad.

Vi vill att det ska vara enkelt att ha Allemansel. Vi sköter prissäkringarna löpande och du får ett bra pris som följer marknadens utveckling. Skicka in prisförfrågan så återkommer vi till dig.

Viktiga datum för dig som blivande kund på Allemansel:

 • Den 15 november är sista dagen för dig som blivande kund att teckna Allemansel för prisperiod 1 (1 januari - 30 juni).
   
 • Den 15 maj är sista dagen för dig som blivande kund att teckna Allemansel för prisperiod 2 (1 juli - 31 december).

Viktiga datum för dig som befintlig kund på Allemansel:

 • Den 15 juni är sista dagen för dig som befintlig kund på Allemansel att säga upp avtalet om du inte önskar fortsätta prisperiod 1 (1 januari - 30 juni).
   
 • Den 15 december är ssita dagen för dig som befintlig kund på Allemansel att säga upp avtalet om du inte önskar fortsätta prisperiod 2 (1 juli - 31 december).

Mer information och jämförpriser hittar du här

 

FÖRDELARNA MED EL FRÅN JÖNKÖPING ENERGIpRATBUBBLA-GOD-KRAFT.png

Fördelarna med el från Jönköping Energi är du bidrar till en lokal och hållbar energiproduktion, utveckling av nya tjänster och infrastrukturen i närområdet. Du bidrar till kommunens skolor och idrottsplatser. Till att parker och grönområden tas om hand. Samt du stöder lokala idrottsföreningar och kulturarrangemang. Allt detta och mycket mer tack vare att vår vinst går tillbaka till din kommun.

Läs mer om ditt lokala elbolag

Fördelar med Allemansel

 • Fast prissäkrat elhandelspris under avtalsperioden
 • Du ska slippa tillfälliga prisvariationer
 • Vi sköter prissäkringarna löpande så att du får ett tryggt och stabilt elhandelspris.

Avtalsvillkor
Särskilda villkor för elförsäljning till Konsument