Processvärme är den värme som kan användas i olika industriella processer i verksamheten. Ibland används den befintliga fjärrvärmen men beroende på önskemål om temperatur och tryck så kan även ånga användas.

Vi tar hand om helheten

Oavsett lösning och bränsle så tar vi på Jönköping Energi hand om allt, både när det gäller eventuell byggnation samt drift och underhåll. På det här sättet kan ni ägna er åt er kärnverksamhet och låta Jönköping Energi ta hand om processvärmen.

Hur går det till? 

I och med att vi inte producerar processvärmen centralt och levererar via ett nät, som med fjärrvärme, så behöver vi istället producera värmen i nära anslutning till användaren. Tillsammans med er så kartlägger vi era behov, designar en anläggning, bygger den och sköter driften.

Varje anläggning av denna typ är unik, men vad de alla har gemensamt är att det i grunden finns någon form av värmeproduktion. Produktionen kan drivas av olika bränslen beroende på behov, men vanligast är el- eller biobränslepannor.

Jönköping Energi har också erfarenhet av kringutrustning som används för att säkerställa precis den kvalitet som behövs i kundens process.

Vi tar också fram ett affärsupplägg tillsammans med er där vi kommer överens om vem som ska bygga, äga och sköta driften. Beroende på förutsättningarna så kan de optimala lösningarna se olika ut för olika kunder.

Fördelar med processvärme

 • Hög tillgänglighet
 • Vi har bred kunskap inom både hetvatten och ånga
 • Lokalt och nära

Processvärme

Behöver du värme till din produktion? Vi levererar värme i form av hetvatten eller ånga till ett flertal kunder för olika processer inom tillverkning.

Processvärme är den värme som kan användas i olika industriella processer i verksamheten. Ibland används den befintliga fjärrvärmen men beroende på önskemål om temperatur och tryck så kan även ånga användas.

Vi tar hand om helheten

Oavsett lösning och bränsle så tar vi på Jönköping Energi hand om allt, både när det gäller eventuell byggnation samt drift och underhåll. På det här sättet kan ni ägna er åt er kärnverksamhet och låta Jönköping Energi ta hand om processvärmen.

Hur går det till? 

I och med att vi inte producerar processvärmen centralt och levererar via ett nät, som med fjärrvärme, så behöver vi istället producera värmen i nära anslutning till användaren. Tillsammans med er så kartlägger vi era behov, designar en anläggning, bygger den och sköter driften.

Varje anläggning av denna typ är unik, men vad de alla har gemensamt är att det i grunden finns någon form av värmeproduktion. Produktionen kan drivas av olika bränslen beroende på behov, men vanligast är el- eller biobränslepannor.

Jönköping Energi har också erfarenhet av kringutrustning som används för att säkerställa precis den kvalitet som behövs i kundens process.

Vi tar också fram ett affärsupplägg tillsammans med er där vi kommer överens om vem som ska bygga, äga och sköta driften. Beroende på förutsättningarna så kan de optimala lösningarna se olika ut för olika kunder.

Fördelar med processvärme

 • Hög tillgänglighet
 • Vi har bred kunskap inom både hetvatten och ånga
 • Lokalt och nära

Liknande produkter

 • Markvärme

  Markvärme

  Visa
 • Utbytespaket brf och företag

  Utbytespaket brf och företag

  Visa