​​​​​​Varför Solel Komplett?

Såhär enkelt är det att investera i en hållbar framtid!

Vi tycker att det ska vara enkelt att investera i en hållbar framtid. Därför har vi tagit fram en tjänst som gör det så enkelt som möjligt för dig. Allt du behöver göra är att betala för elen eftersom vi står för installering och underhåll av din förnybara el. Hållbart, smart och riskfritt.

Att balansera klimatmål, långsiktighet och ekonomi blir allt viktigare. Syftet med tjänsten är att göra det så enkelt som möjligt att ställa om till förnybara energikällor. Klimatmedvetenhet genomsyrar hela vår verksamhet och vi gör allt vi kan för att uppfylla våra klimatmål och tillsammans skapa en mer hållbar framtid.

Tryggt och framtidssäkrat

Vi erbjuder dig en lösning som tryggar din elkostnad för många år framöver utan att du behöver tänka på underhåll och garantier.

Investera smart

Fokusera på din kärnverksamhet och investera ditt kapital inom andra områden. Med Investeringsfri el får du fördelarna med solceller, men betalar bara för elen du använder.

 

Så här går det till:

 1. Vi kontaktar dig efter att du skickat in en intresseanmälan.

 2. Tillsammans med dig bedömer vi era förutsättningar och skickar över ett avtalsförslag efter platsbesök
  Solel Komplett passar er som har en elkonsumtion över 250 MWh, verksamhet under sommaren och/eller takyta på ca 300 m2 eller större

 3. Du beställer Solel Komplett enligt avtal.

 4. Vi bygger och driftsätter solcellsanläggningen och tar helhetsansvaret

 5. Du betalar bara för den el du använder, medan vi på Jönköping Energi sköter om solcellsanläggningen år efter år.

Fördelar med Solel Komplett

 • Ett energisamarbetsavtal för lokal egen solel med fast pris  

 • Du betalar bara för den el du förbrukar 
 • Energilösningen är utvecklad för att påskynda utbyggnad av förnybar energiproduktion 
 • Jönköping Energi äger och driftar solcellsanläggningen, vilket innebär att vi tar över ansvaret och arbetet för hela kedjan, med upphandling, investering, montering, drift och underhåll. Du tar ett synligt steg för klimatet 
 • ​Jönköping Energi möter dig med den kompletta energilösningen 
 • Tillsammans bidrar vi till den hållbara utvecklingen. 

Solel Komplett

Med Solel Komplett slipper ditt företag betala investeringskostnaden och underhåll för solceller på er fastighet. Med vårt fasta elpris får du köpa elen som produceras på ditt tak utan att betala för solpaneler eller installation. Avtalet löper under 12 år och skyddar mot snabba och oförutsägbara prishöjningar. Bra eller hur?

​​​​​​Varför Solel Komplett?

Såhär enkelt är det att investera i en hållbar framtid!

Vi tycker att det ska vara enkelt att investera i en hållbar framtid. Därför har vi tagit fram en tjänst som gör det så enkelt som möjligt för dig. Allt du behöver göra är att betala för elen eftersom vi står för installering och underhåll av din förnybara el. Hållbart, smart och riskfritt.

Att balansera klimatmål, långsiktighet och ekonomi blir allt viktigare. Syftet med tjänsten är att göra det så enkelt som möjligt att ställa om till förnybara energikällor. Klimatmedvetenhet genomsyrar hela vår verksamhet och vi gör allt vi kan för att uppfylla våra klimatmål och tillsammans skapa en mer hållbar framtid.

Tryggt och framtidssäkrat

Vi erbjuder dig en lösning som tryggar din elkostnad för många år framöver utan att du behöver tänka på underhåll och garantier.

Investera smart

Fokusera på din kärnverksamhet och investera ditt kapital inom andra områden. Med Investeringsfri el får du fördelarna med solceller, men betalar bara för elen du använder.

 

Så här går det till:

 1. Vi kontaktar dig efter att du skickat in en intresseanmälan.

 2. Tillsammans med dig bedömer vi era förutsättningar och skickar över ett avtalsförslag efter platsbesök
  Solel Komplett passar er som har en elkonsumtion över 250 MWh, verksamhet under sommaren och/eller takyta på ca 300 m2 eller större

 3. Du beställer Solel Komplett enligt avtal.

 4. Vi bygger och driftsätter solcellsanläggningen och tar helhetsansvaret

 5. Du betalar bara för den el du använder, medan vi på Jönköping Energi sköter om solcellsanläggningen år efter år.

Fördelar med Solel Komplett

 • Ett energisamarbetsavtal för lokal egen solel med fast pris  

 • Du betalar bara för den el du förbrukar 
 • Energilösningen är utvecklad för att påskynda utbyggnad av förnybar energiproduktion 
 • Jönköping Energi äger och driftar solcellsanläggningen, vilket innebär att vi tar över ansvaret och arbetet för hela kedjan, med upphandling, investering, montering, drift och underhåll. Du tar ett synligt steg för klimatet 
 • ​Jönköping Energi möter dig med den kompletta energilösningen 
 • Tillsammans bidrar vi till den hållbara utvecklingen. 

Liknande produkter