​​​​​​Varför Investeringsfri solel?

Det ska vara enkelt att investera i klimatet och i förnybar energi från solen. Vi har därför utvecklat solel som tjänst som gör det enkelt för dig då vi ansvarar för hela energilösningen på ditt tak.

Enkel helhet

Oavsett verksamhet finns mycket att investera i och fokusera på. Att balansera klimatmål, långsiktighet och ekonomi blir allt viktigare. Samt att kunna lägga all kraft på att utveckla kärnverksamheten.  

Lås oss hantera hela lösningen för er solcellsanläggning, investering, projektering, frågeställningar om teknik,  tillstånd, upphandling, installation och drift. Spara tid och fokusera på din kärnverksamhet.

Nå miljömål och ökad hållbarhet

Vi sänker tröskeln för att övergå till solenergi. Tillsammans skapar vi en mer hållbar framtid. Vi förstår vår roll i klimatomställningen.

Tryggt och framtidssäkrat

Jönköping Energi erbjuder en lösning som gör att du som kund inte behöver oroa dig för service och garantier. En affär säkrad för lång tid framåt, både praktiskt och ekonomiskt. 

Investera smart

Fokusera på din kärnverksamhet - Investera ditt kapital inom andra områden och betala istället enbart för den el som används. Vi tar hand om investeringen i solcellsanläggningen.

Så här går det till:

 1. Vi kontaktar dig efter att du skickat in en intresseanmälan här på webbplatsen.

 2. Tillsammans med dig bedömer vi era förutsättningar och skickar över ett avtalsförslag efter platsbesök

 3. Du beställer investeringsfri solel enligt avtal.

 4. Vi bygger och driftsätter solcellsanläggningen och tar helhetsansvaret

 5. Du betalar bara för den el du använder, medan vi på Jönköping Enerigi sköter om solcellsanläggningen år efter år.

Fördelar med investeringsfri solel

 • Ett energisamarbetsavtal för lokal egen solel med fast pris 

 • Du betalar bara för den el du förbrukar

 • Energilösningen är utvecklad för att påskynda utbyggnad av förnybar energiproduktion

 • Jönköping Energi äger och driftar solcellsanläggningen, vilket innebär att vi tar över ansvaret och arbetet för hela kedjan, med upphandling, investering, montering, drift och underhåll.

 • Du tar ett synligt steg för klimatet

 • ​Jönköping Energi möter dig med den kompletta energilösningen

 • Tillsammans bidrar vi till den hållbara utvecklingen.

Investeringsfri solel

Funderar du på solceller men vill slippa investering, underhåll och risktagande? Med vår tjänst investeringsfri solel tar vi hand om investeringen på ditt tak och du köper elen till ett fast pris.

​​​​​​Varför Investeringsfri solel?

Det ska vara enkelt att investera i klimatet och i förnybar energi från solen. Vi har därför utvecklat solel som tjänst som gör det enkelt för dig då vi ansvarar för hela energilösningen på ditt tak.

Enkel helhet

Oavsett verksamhet finns mycket att investera i och fokusera på. Att balansera klimatmål, långsiktighet och ekonomi blir allt viktigare. Samt att kunna lägga all kraft på att utveckla kärnverksamheten.  

Lås oss hantera hela lösningen för er solcellsanläggning, investering, projektering, frågeställningar om teknik,  tillstånd, upphandling, installation och drift. Spara tid och fokusera på din kärnverksamhet.

Nå miljömål och ökad hållbarhet

Vi sänker tröskeln för att övergå till solenergi. Tillsammans skapar vi en mer hållbar framtid. Vi förstår vår roll i klimatomställningen.

Tryggt och framtidssäkrat

Jönköping Energi erbjuder en lösning som gör att du som kund inte behöver oroa dig för service och garantier. En affär säkrad för lång tid framåt, både praktiskt och ekonomiskt. 

Investera smart

Fokusera på din kärnverksamhet - Investera ditt kapital inom andra områden och betala istället enbart för den el som används. Vi tar hand om investeringen i solcellsanläggningen.

Så här går det till:

 1. Vi kontaktar dig efter att du skickat in en intresseanmälan här på webbplatsen.

 2. Tillsammans med dig bedömer vi era förutsättningar och skickar över ett avtalsförslag efter platsbesök

 3. Du beställer investeringsfri solel enligt avtal.

 4. Vi bygger och driftsätter solcellsanläggningen och tar helhetsansvaret

 5. Du betalar bara för den el du använder, medan vi på Jönköping Enerigi sköter om solcellsanläggningen år efter år.

Fördelar med investeringsfri solel

 • Ett energisamarbetsavtal för lokal egen solel med fast pris 

 • Du betalar bara för den el du förbrukar

 • Energilösningen är utvecklad för att påskynda utbyggnad av förnybar energiproduktion

 • Jönköping Energi äger och driftar solcellsanläggningen, vilket innebär att vi tar över ansvaret och arbetet för hela kedjan, med upphandling, investering, montering, drift och underhåll.

 • Du tar ett synligt steg för klimatet

 • ​Jönköping Energi möter dig med den kompletta energilösningen

 • Tillsammans bidrar vi till den hållbara utvecklingen.