Intresserad av att prata om laddning av tunga fordon?

Har du och ditt företag börjat se över hur ni ska kunna ladda tunga fordon med el eller vätgas vid er fastighet? Prata med din lokala energipartner! Vi ses gärna på ett förutsättningslöst digitalt eller fysiskt möte för att diskutera möjliga samarbeten kring fossilfria färdsätt. 

Fördelar med oss som bollplank till framtida laddningslösning:

 • Vi jobbar med att utveckla och hitta smarta lösningar inom elektrifieringen av transportsektorn, bland annat har vi skapat laddinfrastrukturen för stadens elbusstrafik.
 • Vi samverkar nationellt till exempel i ett samarbete med Öresundskraft, Mälarenergi, Göteborg Energi och Tekniska verken i Linköping om fortsatt utbyggnad av laddlösningar för lastbilar. Läs pressmeddelande
 • Vi ser till helheten för fastigheten, har koll på energisystemet med en bred erfarenhet av högspänningskompetens och lösningar baserat på kapaciteten i elnätet.
 • Vi är en långsiktig lokal och nära aktör i Jönköping som har funnits sedan 1907 och kommer finnas framåt.
 • Vi erbjuder också laddboxar för personbilar på publika platser och till företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.
 • Vi ses gärna på ett förutsättningslöst möte för att se vilka behov ni har och vilka samarbetsformer ni ser.

Laddning för tunga fordon – intresseförfrågan

Intresserad av att prata om framtida samarbeten kring laddningslösningar för tunga fordon? Gör en intresseanmälan här.

Intresserad av att prata om laddning av tunga fordon?

Har du och ditt företag börjat se över hur ni ska kunna ladda tunga fordon med el eller vätgas vid er fastighet? Prata med din lokala energipartner! Vi ses gärna på ett förutsättningslöst digitalt eller fysiskt möte för att diskutera möjliga samarbeten kring fossilfria färdsätt. 

Fördelar med oss som bollplank till framtida laddningslösning:

 • Vi jobbar med att utveckla och hitta smarta lösningar inom elektrifieringen av transportsektorn, bland annat har vi skapat laddinfrastrukturen för stadens elbusstrafik.
 • Vi samverkar nationellt till exempel i ett samarbete med Öresundskraft, Mälarenergi, Göteborg Energi och Tekniska verken i Linköping om fortsatt utbyggnad av laddlösningar för lastbilar. Läs pressmeddelande
 • Vi ser till helheten för fastigheten, har koll på energisystemet med en bred erfarenhet av högspänningskompetens och lösningar baserat på kapaciteten i elnätet.
 • Vi är en långsiktig lokal och nära aktör i Jönköping som har funnits sedan 1907 och kommer finnas framåt.
 • Vi erbjuder också laddboxar för personbilar på publika platser och till företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.
 • Vi ses gärna på ett förutsättningslöst möte för att se vilka behov ni har och vilka samarbetsformer ni ser.