Termografering

Skapa kännedom om fastighetens svaga punkter i klimatskalet och få underlag för att kunna göra energisparande förbättringar. Vi visar värmeförluster genom att ta bilder med termograferingskamera.