Säkringskollen

Har ni för stor säkring betalar ni för hög nätavgift. Med vår tjänst Säkringskoll mäter vi fastighetens elanvändning och kontrollerar om faserna är jämnt belastade.