Att mäta är att veta. Vi tillhandahåller mätsignal för våra kunder inom fjärrvärme, fjärrkyla samt elnät som kan användas i egna drift- och övervakningssystem.

M-bus eller Energipuls

Vi erbjuder våra fjärrvärme-, fjärrkyla- och/eller elnätskunder att få antingen energipulser eller energivärden direkt från M-bus från mätaren. Dessa pulser och värden kan du sedan använda i era drift- och övervakningssystem för att få ökad kontroll på er energianvändning.

Energipuls och M-busuttag möjliggör uttag av energidata ur mätare och ger användaren möjlighet att momentant följa anläggningens uttag av energi.

Pris & Avtalsvillkor

Kostnaden består av en startavgift och en månadsavgift. Kostnaden för mätsignal för fjärrkyla är samma oavsett om du väljer mellan M-bus eller Energipuls. Kostnaden gäller per anläggning.

Startavgift: 3000 kr ex moms
Månadskostnad: 50 kr/månad och anläggning

Avtalsvillkor Mätsignal

Mätsignal fjärrkyla

Följ din anläggning i realtid, med mätsignal kan du få värden direkt från mätaren momentant. Signalen kan du sedan använda i egna system för att följa din energianvändning.

Att mäta är att veta. Vi tillhandahåller mätsignal för våra kunder inom fjärrvärme, fjärrkyla samt elnät som kan användas i egna drift- och övervakningssystem.

M-bus eller Energipuls

Vi erbjuder våra fjärrvärme-, fjärrkyla- och/eller elnätskunder att få antingen energipulser eller energivärden direkt från M-bus från mätaren. Dessa pulser och värden kan du sedan använda i era drift- och övervakningssystem för att få ökad kontroll på er energianvändning.

Energipuls och M-busuttag möjliggör uttag av energidata ur mätare och ger användaren möjlighet att momentant följa anläggningens uttag av energi.

Pris & Avtalsvillkor

Kostnaden består av en startavgift och en månadsavgift. Kostnaden för mätsignal för fjärrkyla är samma oavsett om du väljer mellan M-bus eller Energipuls. Kostnaden gäller per anläggning.

Startavgift: 3000 kr ex moms
Månadskostnad: 50 kr/månad och anläggning

Avtalsvillkor Mätsignal