Energistatus

Med tjänsten Energistatus får du god kännedom om din fastighets energiförbrukning. Vi ger dig jämförbara nyckeltal, och energirekommendationer med förslag på åtgärder och återbetalningstider.