Felsökning av kabel med fellokalisering:

 • Lågspänningskabel skärmad. Stötgenerator med för- och exaktlokalisering.

 • Lågspänningskabel oskärmad. Mantelprovare med för- och exaktlokalisering. Min 100m kabel för förlokalisering.

 • Mellanspänningskabel upp till 24kV Jord fel och kortslutning. Stötgenerator/Pulsekometer med för- och exaktlokalisering.Förlokalisering av typ ARM & ICE m.m.

 • Mellanspänningskabel upp till 24kV mantel fel. Mantelfelsökningsinstrument med för- och exaktlokalisering.

Provning av nyförlagd/reparerad kabel:

 • Isolationsprovning DC för lsp- & hsp-kabel.

 • Returströmsmätning, YMER-mätning - Kontinuitetskontroll av kabelskärm och längsgående jordlina.

 • Mantelprovning - Kontroll av yttermantelns täthet samt eventuella skador på denna.

 • Kvalitetssäkra nyförlagd kabel.

Vi erbjuder

 • Felsökning

 • Felavhjälpning

 • Provning av nyförlagd/reparerad kabel

Vi har avancerad utrustning och har möjlighet att snabbt hjälpa till eftersom vi finns i Jönköping. Vi har möjlighet att felsöka kabel upp till 24kV mellanspänningskabel.

Kabelfelsökning

Kabelfelsökning är en servicetjänst med skräddarsydda lösningar till nätägare, elinstallatörer och företag. Vi har en mätbuss med avancerad utrustning för kabelfelsökning och finns mitt i Jönköping. Vi kan erbjuda förlokalisering som ger en indikation på var felet ligger i antal meter från mätstället, samt exaktlokalisering på var felet ligger i verkligheten. Förlokalisering är extra bra vid långa kablar 500 meter och uppåt.

Felsökning av kabel med fellokalisering:

 • Lågspänningskabel skärmad. Stötgenerator med för- och exaktlokalisering.

 • Lågspänningskabel oskärmad. Mantelprovare med för- och exaktlokalisering. Min 100m kabel för förlokalisering.

 • Mellanspänningskabel upp till 24kV Jord fel och kortslutning. Stötgenerator/Pulsekometer med för- och exaktlokalisering.Förlokalisering av typ ARM & ICE m.m.

 • Mellanspänningskabel upp till 24kV mantel fel. Mantelfelsökningsinstrument med för- och exaktlokalisering.

Provning av nyförlagd/reparerad kabel:

 • Isolationsprovning DC för lsp- & hsp-kabel.

 • Returströmsmätning, YMER-mätning - Kontinuitetskontroll av kabelskärm och längsgående jordlina.

 • Mantelprovning - Kontroll av yttermantelns täthet samt eventuella skador på denna.

 • Kvalitetssäkra nyförlagd kabel.

Vi erbjuder

 • Felsökning

 • Felavhjälpning

 • Provning av nyförlagd/reparerad kabel

Vi har avancerad utrustning och har möjlighet att snabbt hjälpa till eftersom vi finns i Jönköping. Vi har möjlighet att felsöka kabel upp till 24kV mellanspänningskabel.