Stabilitet samtidigt som du följer elmarknaden

Strategi El, för dig som vill ha tryggheten med ett säkrat elpris samtidigt som det följer elmarknaden. Genom att säkra priset på en del av årsvolymen under en 3 årsperiod, där du själv bestämmer hur stor andel av din årsförbrukning du vill säkra, ser vi till att göra prisbevakning och säkra priset gentemot elmarknaden, där målet är att du ska få en så jämn och låg elkostnad som möjligt.

Gör ett aktivt val och välj 100 % förnybar el

Välj 100 % förnybar el och kommer från vind, vatten och biobränsle. Vi säkerställer att elen är förnybar genom att köpa in ursprungsgarantier i motsvarande mängd som din årliga elanvändning.

I god tid innan ditt prisavtal löper ut får du erbjudande från oss om att teckna om ditt prisavtal. Då har du även möjlighet att byta avtalsform och avtalslängd.

 • PERSONLIG SERVICE
 • 100% FÖRNYBAR EL
 • LOKALT OCH NÄRA
 • Stabilt pris över tid som ändå följer marknaden
 • Jämnare pris över tid
 • Mer förutsägbara kostnader för din elförbrukning

Välj 100 % förnybar el och kommer från vind, vatten och biobränsle. Vi säkerställer att elen är förnybar genom att köpa in ursprungsgarantier i motsvarande mängd som din årliga elanvändning.

Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvilkor elhandel näringsidkare (pdf)

Särskilda avtalsvillkor elhandel näringsidgare (pdf)

 

 

StrategiEl

StrategiEl riktar sig till företag som har en stor förbrukning av el och vill ha stabilitet samtidigt som du följer elmarknaden.

Stabilitet samtidigt som du följer elmarknaden

Strategi El, för dig som vill ha tryggheten med ett säkrat elpris samtidigt som det följer elmarknaden. Genom att säkra priset på en del av årsvolymen under en 3 årsperiod, där du själv bestämmer hur stor andel av din årsförbrukning du vill säkra, ser vi till att göra prisbevakning och säkra priset gentemot elmarknaden, där målet är att du ska få en så jämn och låg elkostnad som möjligt.

Gör ett aktivt val och välj 100 % förnybar el

Välj 100 % förnybar el och kommer från vind, vatten och biobränsle. Vi säkerställer att elen är förnybar genom att köpa in ursprungsgarantier i motsvarande mängd som din årliga elanvändning.

I god tid innan ditt prisavtal löper ut får du erbjudande från oss om att teckna om ditt prisavtal. Då har du även möjlighet att byta avtalsform och avtalslängd.

 • PERSONLIG SERVICE
 • 100% FÖRNYBAR EL
 • LOKALT OCH NÄRA
 • Stabilt pris över tid som ändå följer marknaden
 • Jämnare pris över tid
 • Mer förutsägbara kostnader för din elförbrukning

Välj 100 % förnybar el och kommer från vind, vatten och biobränsle. Vi säkerställer att elen är förnybar genom att köpa in ursprungsgarantier i motsvarande mängd som din årliga elanvändning.

Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvilkor elhandel näringsidkare (pdf)

Särskilda avtalsvillkor elhandel näringsidgare (pdf)