Fem frågor om solceller till energirådgivare Peter Lameksson

1. Vilken typ av solceller använder Jönköping Energi?

– Kvalitet är viktigt för oss. Därför har vi noga valt ut leverantören för våra solceller. Vi jobbar endast med produkter av premiumkvalitet i allt från paneler till växelriktare. Våra solceller är dessutom inte bara snygga - de är "smarta". Det betyder att våra solpaneler kan placeras i olika riktningar och lutningar oberoende av varandra. På så sätt blir våra solceller mindre känsliga för skuggor och kan placeras nära skorstenar och andra föremål. Det gör det möjligt att hitta en bra yta på nästan alla tak.

2. Är det lönsamt med solceller?

– Självklart! Förutom att det är en insats för miljön och klimatet så är en investering i solceller gynnsamt ekonomiskt. Återbetalningstiden för solceller är i regel mellan 8-12 år beroende på förutsättningarna för just ditt tak - det vill säga en investering med ca 8-10 procent avkastning. 

3. Hur stor solcellsanläggning får jag sätta upp på mitt tak?

Det som begränsar storleken är ofta takarean. Det är också viktigt att klassificeras som mikroproducent vilket innebär att man har rätt till kostnadsfri inmatning, mätning och rapportering samt att man får en ersättning på 60 öre/kWh för elen som man matar ut på elnätet. Ersättningen får man som en skatteåterbäring. Vidare gäller att man måste köpa in mer el per år än man producerar samt att huvudsäkringen får vara max 63A och solcellsanläggningens storlek högst 43,5 kW.  

4. Hur mycket el producerar solceller?

Det beror på flera olika faktorer. Det är därför ofta svårt att ge ett tydligt svar på frågan, men i regel omvandlas 17–20 procent av solenergin till el. Vanligtvis anges mängden el i antal kWh som produceras per installerad kW. Detta tal brukar ligga mellan 800 – 1100 kWh/kW, men det påverkas av den årliga solinstrålningen samt riktning och lutning på solcellerna. Andra faktorer som påverkar produktionen av solel är skuggning, temperatur och mängden snö som täcker solpanelerna.  

5. Passar solceller för mitt tak?

Solceller passar på (nästan) alla tak! Rena takytor utan skugga som är riktade mot söder och har en lutning runt 40 grader är optimalt. Men solceller kan vara lönsamma för dig även om ditt tak saknar vissa av dessa egenskaper. Med en sydvästlig eller sydostlig riktning tappar man cirka 6 procent av den årliga produktionen och en lutning på 40 grader ± 10 grader ger cirka 2 procent lägre produktion. Det betyder att en installation av solceller kan vara lönsam även om de optimala förhållandena inte uppfylls.

Mer information

Läs mer om hur du fångar solen bäst

Se fler frågor och svar om solceller

 

Nyfiken på vad solceller kostar för dig?

Ta reda på vad du kan spara genom att producera din egen el med hjälp av solceller. I vår solcellskalkylator får du reda på vad solceller anpassat till ditt hus kostar och kan producera.