SÅ FÅNGAR DU SOLEN BÄST

Ett vanligt villatak tar emot cirka 5 gånger mer solenergi än hushållets totala energianvändning på ett helt år. Så fångar du dess strålar på bästa sätt.

En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar under ett helt år. Tänk vilket smart sätt det är att ta tillvara på den energin. Men hur tar solen i Sverige? I södra Sverige är solinstrålningen cirka 1000 kWh/m2 och år, i norra Sverige cirka 800 kWh/m2.  Med solceller kan du omvandla solljus till el med cirka 150 kWh/m².

I VILKEN RIKTNING PASSAR PANELERNA SOM BÄST? 

I figuren nedan ser du vilket väderstreck det är fördelaktigt att installera solpanaler på ditt tak.

riktning_sol_tak_illustration_2.png

HUR ÄR DET MED LUTNING? 

Behövs det lite eller mycket lutning för att fånga solen? 

solceller_2021_banner_5.jpg

Optimalt val för placering av solceller är söderläge med mellan 25 till 45 grader. Se skiss. 

grader_sol_tak_illustration.png

PÅVERKAR TYP AV MATERIAL SOM TAKET ÄR GJORT AV? 

Installationen blir olika beroende på vilken typ av tak du har. Vi installerar inte solceller på eternittak.

  • Falsad plåt – vi klämmer fast montagesystem i falsarna.
  • Korrugerad plåt – vi använder skruvar i takstolar eller i plåt.
  • Pannor på läkt – vi använder hakar och fäster i läkten (tänk takstege).
  • Papptak – vi bränner in fästen i befintlig papp.

Solceller

  • Solcellspaket villa

    Visa

Skatteavdrag för grön teknik

Nu finns ett nytt skatteavdrag för dig som vill skaffa solceller. Skatteavdraget är ett statligt stöd för grön teknik som infördes den 1 januari 2021.