Är solceller lönsamt?

Lönsamhet och återbetalningstid påverkas av framtida elpris, skatter och stöd. Du säkrar en del av din elanvändning och ökar även med största sannolikhet värdet på din fastighet.

Vi ger dig alltid en kalkyl på beräknad avkastning och återbetalningstid för offererad solcellsanläggning. Detta ingår i vår rådgivning och offert. Vi hjälper dig även att dimensionera din anläggning. När vi gör det utgår vi ifrån följande:

 

  • Takyta? Hur många paneler får plats? 
  • Årsförbrukning? För att klassas som mikroproducent får du ej producera mer än du konsumerar.
  • Huvudsäkring? Elen ska kunna matas ut via dessa på elnätet.
     

Vi gör en helhetsbedömning och tar fram ett förslag anpassat efter dina förutsättningar och önskemål.

 

Exempelpaket

Sommarstuga Villa Ladugård
Antal paneler

16

26

50

Effekt

4,7 kW

7,7 kW

13,8 kW

Yta

26 m²

43 m²

84 m²

Produktion

4600 kWh/år

7500 kWh/år

13400  kWh/år

Pris inkl. moms

105 500 kr 

138 000 kr 

202 500 kr 

Pris inkl. moms (efter 15% bidrag)

84 400 kr

110 400 kr

162 000 kr

Årlig besparing

4 950 kr

8 050 kr

14 400 kr

Årlig avkastning (efter 15% bidrag)

6%

7%

9%

Återbetalningstid (efter 15% bidrag)

13 år

10 år

8 år

Effektgaranti

25 år

25 år

25 år

Livslängd

30-40 år

30-40 år

30-40 år

 

Beräkningen utgår från schablonpriser på material och el, vi lämnar alltid kostnadsfri offert med exakt pris och besparingskalkyl som utgår från en anläggning anpassad för dina förutsättningar.

I vår solcellskalkylator kan du se hur mycket du kan spara och vad en anläggning anpassad till ditt hus kan kosta.

Skattereduktion

Som mikroproducent får du 60 öre per kWh för din överproduktion. Maximalt kan du få ersättning för 30 000 kWh. För att klassas som mikroproducent får du inte producera mer el än vad du använder sett på årsbasis och din huvudsäkring får vara på maximalt 100A.
 

Grönt skatteavdrag eller rotavdrag

Vi installation av en solcellsanläggning kan du som privatperson få skattereduktionen för grön teknik (extern länk till Skatteverket), upp till högst 50 000 kr per person och år. Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.

 

Arbetet med att installera en solcellsanläggning är även giltigt för ROT-avdrag (extern länk till Energimyndigheten). Tänk på att du inte kan få både ROT-avdrag och skatteavdrag för samma solcellsanläggning.

Skaffa solceller redan idag

Vi kontaktar dig och lämnar en anpassad offert på solceller anpassad för just dina behov och förutsättningar. Lämna en intresseanmälan redan idag så kontaktar vi dig.