Skatteavdrag för grön teknik

Nu finns ett nytt skatteavdrag för dig som vill skaffa elbilsladdning hemma. Detta ersätter Ladda-hemma-stödet och du som köper en smart laddbox och installation kan istället göra skatteavdrag med upp till 50 procent av kostnaderna (max 50 000 per år). Du får avdraget direkt på fakturan på samma sätt som med rot och rut vilket innebär att hela processen för att få stöd blir enklare.  

  

Skatteavdraget är ett statligt stöd för grön teknik som infördes den 1 januari 2021. Detta gäller när du köper laddutrustning tillsammans med installation och avdraget är redan gjort när du får din faktura. Du kan få skattereduktion med 50 procent av kostnaderna och maximalt 50 000 kr per person och år, under förutsättning att du har utrymme kvar för att göra skatteavdraget. Resekostnad eller verktyg för installatör omfattas inte. Avdraget gäller för privatpersoner och hanteras av Skatteverket.  

 

Läs mer hos Skatteverket