Hållbar fjärrvärme för Jönköpings framtid

Vi bygger en ny fjärrvärmeledning från vårt kraftvärmeverk i Torsvik till centrala Jönköping.

Under 2020 och 2021 bygger Jönköping Energi en ny fjärrvärmeledning mellan kraftvärmeverket Torsvik och centrala delarna av Jönköping. Ledningen är totalt 12 km lång och kommer innebära att vi kan överföra dubbelt så mycket fjärrvärme från Torsvik till Jönköping och Huskvarna.

För ett hållbart Jönköping

Den nya ledningen innebär att vi kan fortsätta leverera hållbar fjärrvärme som ger värme och varmvatten till många hushåll och lokaler i Jönköping/Huskvarna.

  • Vi bygger för våra kunder och stadens utveckling
  • Vi bygger för kommande generationer och ett Jönköping som växer
  • Vi bygger för trygg och hållbar fjärvärme


Aktuella och kommande etapper

 

Strömsholm Jönköping – Skogshemsgatan

I januari och februari 2021 gräver vi på Skogshemsgatan och gång- och cykelväg leds om.

 

På kvällen och natten tisdag 19 januari till onsdag 20 januari stänger vi av Hagaleden vid Skoghemsgatan för att få ner ledningarna under vägen mot Tabergsån.

 

I området byggs även en ny pumpstation som beräknas vara klar i början av 2021.

 

Jordbron - Strömsholm Jönköping

Från vecka 3 till och med mars 2021 stänger vi och leder om  cykel-och gångvägen längs med Hagaleden mot Jordbron och Munksjöstaden. 

Cykel- och gångtrafiken leds om in mot Strömsholm, se karta nedan.

Vid Jordbron leder vi också om en sträcka på cykel- och gångvägen.

 

karta_jordbron_webb.png

Friaredalen

Från vecka 1–19 2021 bygger vi en etapp i Friaredalen och delar av parken är avstängd. Se karta nedan: 

 

nyhetsbild_friaredalen.jpg

 

karta_friaredalen_webb.jpg
 

Råslätt

Från januari till april 2021 kommer vi att gräva sträckan Röde påle till Råslättsrondellen i de två östra körfälten. 

 

Frågor och svar

Varför behövs en ny ledning?

En ny ledning behövs för att kunna fortsätta leverera hållbar värme till ett Jönköping som växer. En ny ledning innebär också att investeringarna som gjorts med kraftvärmeverket på Torsvik kan användas optimalt. Detta ger både säkrare leveranser men även mer hållbar produktion av värme och el.
 

Hur går arbetet till?

Arbetet sker i olika etapper och vi har två arbetslag som arbetar pararellt med olika etapper. Det är flera steg i arbetet med grävning, rörläggning, svetsning, kontroller och värmning och återställning. Under denna tid måste vi ha avstängt och själva grävschaktet öppet. I schaktet placeras två rör som är 80 cm i diameter, det innebär att själva bredden av schaktet behöver vara 3-4 meter brett. 
 

Vad påverkar ledningens sträckning?

Att hitta en framkomlig väg för en så stor ledning är en stor utmaning. Det är många olika saker som väger in i beslutet av själva sträckan. Dels är många olika infrastrukturer (el, vatten/avlopp, fiber/tele mm) som ska samsas under mark. Det är även vår slutdestination i friaredalen men också att hitta en möjlig väg fram som påverkar beslutet av sträckning.
 

Vart kan jag vända mig med synpunkter?

Har du synpunkter eller klagomål är det enklast att du vänder dig direkt till någon av våra projektledare för byggnationen.
 

Byggprojektledare

Mikael Andersson
E-post: mikael.andersson@bsv.se

Telefon: 070-567 67 16


Projektansvarig

Svante Berglund
E-post: svante.berglund@jonkopingenergi.se

Telefon: 036-103243

Anslut dig till hållbar värme

Lämna en intresseanmälan redan idag så kommer vi ge dig ett konkurrenskraftigt erbjudande för att ansluta ditt småhus till fjärrvärme.