Hållbar fjärrvärme för Jönköpings framtid

Vi bygger en ny fjärrvärmeledning från vårt kraftvärmeverk i Torsvik till centrala Jönköping.

Under 2020 och 2021 bygger Jönköping Energi en ny fjärrvärmeledning mellan kraftvärmeverket Torsvik och centrala delarna av Jönköping. Ledningen är totalt 12 km lång och kommer innebära att vi kan överföra dubbelt så mycket fjärrvärme från Torsvik till Jönköping och Huskvarna.

 

För ett hållbart Jönköping

Den nya ledningen innebär att vi kan fortsätta leverera hållbar fjärrvärme som ger värme och varmvatten till många hushåll och lokaler i Jönköping/Huskvarna.

 • Vi bygger för våra kunder och stadens utveckling
 • Vi bygger för kommande generationer och ett Jönköping som växer
 • Vi bygger för trygg och hållbar fjärvärme
   

Alttext - svetsare som svetsar på en fjärrvärmeledning

Aktuella etapper

Gröna gatan Torpa

Gröna gatan på Torpa är slutdestinationen för vår fjärrvärmeledning. I augusti till början av november 2021 stänger vi av vägen för genomfartstrafik och gräver ner fjärrvärmeledningen på den västra sidan av Gröna gatan. Se kartan nedan.

 

Gång- och cykeltrafik prioriteras och det kommer stundtals bli trångt på sträckan med begränsad framkomlighet på grund av byggfordon.

 

karta_grona_gatan3.png

Röd markering är avstängt och blå streck visar omledningen av gång- och cykelväg.

Dalagatan och del av Karlavägen 

Vi har grävt klart ledningen på denna sträcka och just nu görs återställningsarbetet ihop med Jönköpings kommun:

 

 • Lägga ny och slutgiltig asfaltering på vägen.
 • Bygga en ny och säkrare gång- och cykelväg på västra sidan av vägen.
 • Bygga om långtidsparkeringen vid entrén till Friaredalen.

   

Värnamovägen Gamla Råslätt

Vi kommer att arbeta  på Värnamovägen i Gamla Råslätt mellan slutet av augusti till oktober 2021. Fjärrvärmeledningen kommer att grävas ner på den östra sidan av Värnamovägen. 

 

 • Vägen stängs av för genomfartstrafik men samhällsfunktioner och boende längs med sträckan kommer kunna åka på en enkelriktad del av vägen.
 • Gång- och cykeltrafik prioriteras och kan passera med viss omledning.
 • Det kommer stundtals bli trångt på sträckan med begränsad framkomlighet på grund av byggfordon.
 • Linjebuss 1 kommer inte köra förbi byggsträckan och därmed inte stanna vid hållplatserna Ljungarumsskolan, Strömsholm och Skogskyrkogården. Linjebuss 1 kommer istället att köra via E4:an och stanna vid hållplats Kämpevägen. Istället hänvisas man till linje 28 som stannar vid sina hållplatser som vanligt (blå markering på kartan). Hållplats Ljungarumsskolan hänvisas till Stridslyckegatan.
   

karta_webb_gamla_raslatt.png

Jordbron Jönköping

Från vecka 35 till november gräver ner fjärrvärmeledning på gång- och cykelväg vid Jordbron: 

 • Längs med Tabergsån.
 • Över Tabergsån och sträckan mot Gräshagen. Här bygger vi också en ny bro över Tabergsån. 
   

Dessa två vägar är avstängda och gång- och cykelväg leds om enligt blå streck på kartan nedan.  Vi tackar för ert tålamod. 

 

karta_jordbron_2021.png

Röd markering är avstängd och gång- och cykelväg leds om enligt blå markering på kartan förbi Jordbruksverket. 

 

Barnhemsgatan Ljungarum

En av anslutningspunkterna till befintligt fjärrvärmenät finns på Barnhemsgatan, vilket betyder att vi kommer att gräva på gatan en period:

 

• Södra körfältet på Barnhemsgatan kommer stängas av från vecka 38 till början av november 2021. Se markering på kartan.
• Gång- och cykelväg är öppen som vanligt.

 

karta_barnhemsgatan_webbsida.png

 

Avslutade etapper

Friaredalen

Under 2021 har vi byggt en etapp i Friaredalen och delar av parken har varit avstängd. Nu är vi klara och  en ny lekplats är byggd på platsen i samarbete med Jönköpings kommun.

Frågor och svar

Varför behövs en ny ledning?

En ny ledning behövs för att kunna fortsätta leverera hållbar värme till ett Jönköping som växer. En ny ledning innebär också att investeringarna som gjorts med kraftvärmeverket på Torsvik kan användas optimalt. Detta ger både säkrare leveranser men även mer hållbar produktion av värme och el.

Hur går arbetet till?

Arbetet sker i olika etapper och vi har två arbetslag som arbetar pararellt med olika etapper. Det är flera steg i arbetet med grävning, rörläggning, svetsning, kontroller och värmning och återställning. Under denna tid måste vi ha avstängt och själva grävschaktet öppet. I schaktet placeras två rör som är 80 cm i diameter, det innebär att själva bredden av schaktet behöver vara 3-4 meter brett. 

Vad påverkar ledningens sträckning?

Att hitta en framkomlig väg för en så stor ledning är en stor utmaning. Det är många olika saker som väger in i beslutet av själva sträckan. Dels är många olika infrastrukturer (el, vatten/avlopp, fiber/tele mm) som ska samsas under mark. Det är även vår slutdestination i friaredalen men också att hitta en möjlig väg fram som påverkar beslutet av sträckning.

Vart kan jag vända mig med synpunkter?

Har du synpunkter eller klagomål är det enklast att du vänder dig direkt till någon av våra projektledare för byggnationen.

Byggprojektledare

Mikael Andersson
E-post: mikael.andersson@bsv.se

Telefon: 070-567 67 16

Projektansvarig

Svante Berglund
E-post: svante.berglund@jonkopingenergi.se

Telefon: 036-10 32 43

Anslut dig till hållbar värme

Lämna en intresseanmälan redan idag så kommer vi ge dig ett konkurrenskraftigt erbjudande för att ansluta ditt småhus till fjärrvärme.