Hållbar fjärrvärme för Jönköpings framtid

Vi bygger en ny fjärrvärmeledning från vårt kraftvärmeverk i Torsvik till centrala Jönköping.

Under 2020 och 2021 bygger Jönköping Energi en ny fjärrvärmeledning mellan kraftvärmeverket Torsvik och centrala delarna av Jönköping. Ledningen är totalt 12 km lång och kommer innebära att vi kan överföra dubbelt så mycket fjärrvärme från Torsvik till Jönköping och Huskvarna.

 

För ett hållbart Jönköping

Den nya ledningen innebär att vi kan fortsätta leverera hållbar fjärrvärme som ger värme och varmvatten till många hushåll och lokaler i Jönköping/Huskvarna.

  • Vi bygger för våra kunder och stadens utveckling
  • Vi bygger för kommande generationer och ett Jönköping som växer
  • Vi bygger för trygg och hållbar fjärvärme
     

Alttext - svetsare som svetsar på en fjärrvärmeledning


Aktuella etapper

Dalagatan och del av Karlavägen 

I sommar kommer fjärrvärmeledningen grävas ned på den västra sidan av sträckan från Södergatan fram till Friaredalen. Vägen stängs av för genomfartstrafik men samhällsfunktioner och boende kommer kunna åka på sträckan längs en enkelriktad väg på östra delen av vägen. Vi jobbar på att störa så lite som det går och tackar för tålamodet. Vänligen följ skyltar och anvisningar på plats. 
 

DalagatanSkärmklipp.JPG

Råslätt - Värnamovägen/Röde Påle

Etappen vid Röde Påle i Råslätt är nästan helt öppnad och allt är färdigställt under juli månad. 

 

Råslätt - Sagaholmsvägen

Sagaholmsvägen är nu öppen.

 

Jordbron Jönköping

Gång- och cykelvägen över Tabergsån och sträckan mot Gräshagen är avstängd då vi lägger ner fjärrvärmerör och bygger en ny bro på platsen.

 

Friaredalen

Under 2021 har vi byggt en etapp i Friaredalen och delar av parken har varit avstängd. Nu är vi snart klara och bygger en ny lekplats på platsen i samarbete med Jönköpings kommun. Lekplatsen kommer vara färdig i sommar.

 

Kommande etapper

  • Cykelväg vid Jordbron längs med Tabergsån. 
  • Värnamovägen vid Gamla Råslätt.
  • Gröna gatan Torpa. 

 

Frågor och svar

Varför behövs en ny ledning?

En ny ledning behövs för att kunna fortsätta leverera hållbar värme till ett Jönköping som växer. En ny ledning innebär också att investeringarna som gjorts med kraftvärmeverket på Torsvik kan användas optimalt. Detta ger både säkrare leveranser men även mer hållbar produktion av värme och el.

Hur går arbetet till?

Arbetet sker i olika etapper och vi har två arbetslag som arbetar pararellt med olika etapper. Det är flera steg i arbetet med grävning, rörläggning, svetsning, kontroller och värmning och återställning. Under denna tid måste vi ha avstängt och själva grävschaktet öppet. I schaktet placeras två rör som är 80 cm i diameter, det innebär att själva bredden av schaktet behöver vara 3-4 meter brett. 

Vad påverkar ledningens sträckning?

Att hitta en framkomlig väg för en så stor ledning är en stor utmaning. Det är många olika saker som väger in i beslutet av själva sträckan. Dels är många olika infrastrukturer (el, vatten/avlopp, fiber/tele mm) som ska samsas under mark. Det är även vår slutdestination i friaredalen men också att hitta en möjlig väg fram som påverkar beslutet av sträckning.

Vart kan jag vända mig med synpunkter?

Har du synpunkter eller klagomål är det enklast att du vänder dig direkt till någon av våra projektledare för byggnationen.
 

Byggprojektledare

Mikael Andersson
E-post: mikael.andersson@bsv.se

Telefon: 070-567 67 16


Projektansvarig

Svante Berglund
E-post: svante.berglund@jonkopingenergi.se

Telefon: 036-103243

Anslut dig till hållbar värme

Lämna en intresseanmälan redan idag så kommer vi ge dig ett konkurrenskraftigt erbjudande för att ansluta ditt småhus till fjärrvärme.