Hållbar fjärrvärme för Jönköpings framtid

Vi bygger en ny fjärrvärmeledning från vårt kraftvärmeverk i Torsvik till centrala Jönköping.

Under 2020 och 2021 bygger Jönköping Energi en ny fjärrvärmeledning mellan kraftvärmeverket Torsvik och centrala delarna av Jönköping. Ledningen är totalt 12 km lång och kommer innebära att vi kan överföra dubbelt så mycket fjärrvärme från Torsvik till Jönköping och Huskvarna.

För ett hållbart Jönköping

Den nya ledningen innebär att vi kan fortsätta leverera hållbar fjärrvärme som ger värme och varmvatten till många hushåll och lokaler i Jönköping/Huskvarna.

  • Vi bygger för våra kunder och stadens utveckling
  • Vi bygger för kommande generationer och ett Jönköping som växer
  • Vi bygger för trygg och hållbar fjärvärme


Aktuella och kommande etapper

 

Råslätt - Värnamovägen

Tre byggprojekt samkörs från och med mars fram till sommaren 2021 på delar av Värnamovägen i Råslätt. Jönköping Energi bygger en etapp av den nya fjärrvärmeledningen, kommunen bygger nya ledningar för vatten och avlopp. När vägen iordningställs blir det nya busskörfält för Jönköpings Länstrafik.

 

Under byggtiden kommer de östra delarna av körfälten vid Röde påle mot att vara avstängd. Två körfält kommer att finnas kvar på den västra sidan av vägen för att skapa god framkomlighet., förutom under en vecka, den 1–7 mars då biltrafiken leds om förbi Ljungarum. Busstrafiken påverkas också i omgångar under den perioden.

 

Information_Raslatt_medsiffror_text.png

Jordbron Jönköping

Under vecka 10 öppnas cykelvägen som har varit avstängd vid Hagaleden mot Jordbron och Munksjöstaden.

 

Friaredalen

Från vecka 1–19 2021 bygger vi en etapp i Friaredalen och delar av parken är avstängd. Se karta nedan.

Del av Torpagatan stängs av och leds om

Nu har vi kommit till sträckan vid fotbollsplanen i parken. För att få ner ledningar under planen behöver vi göra en så kallad styrd borrning då vi borrar under planen. Det gör vi för att inte göra någon åverkan på fotbollsplanen. 

 

För att kunna göra detta arbete behöver vi använda en del av Torpagatan för våra maskiner. En del av Torpagatan vid Friaredalen stängs därför av för biltrafik och biltrafiken leds om,. Gång- och cykeltrafik kommer att komma förbi som vanligt. 

 

OBS! Projektet vid Torpagatan är försenat vilket gör att Torpagatan inte kommer att stängas av förrän som tidigast vecka 11. Alltså inte från 5 mars som har informerats tidigare. Vi återkommer med mer information. 

 

avstangning_torpagatan_karta.png

 

nyhetsbild_friaredalen.jpg

 

karta_friaredalen_webb.jpg
 

 

Frågor och svar

Varför behövs en ny ledning?

En ny ledning behövs för att kunna fortsätta leverera hållbar värme till ett Jönköping som växer. En ny ledning innebär också att investeringarna som gjorts med kraftvärmeverket på Torsvik kan användas optimalt. Detta ger både säkrare leveranser men även mer hållbar produktion av värme och el.

Hur går arbetet till?

Arbetet sker i olika etapper och vi har två arbetslag som arbetar pararellt med olika etapper. Det är flera steg i arbetet med grävning, rörläggning, svetsning, kontroller och värmning och återställning. Under denna tid måste vi ha avstängt och själva grävschaktet öppet. I schaktet placeras två rör som är 80 cm i diameter, det innebär att själva bredden av schaktet behöver vara 3-4 meter brett. 

Vad påverkar ledningens sträckning?

Att hitta en framkomlig väg för en så stor ledning är en stor utmaning. Det är många olika saker som väger in i beslutet av själva sträckan. Dels är många olika infrastrukturer (el, vatten/avlopp, fiber/tele mm) som ska samsas under mark. Det är även vår slutdestination i friaredalen men också att hitta en möjlig väg fram som påverkar beslutet av sträckning.

Vart kan jag vända mig med synpunkter?

Har du synpunkter eller klagomål är det enklast att du vänder dig direkt till någon av våra projektledare för byggnationen.
 

Byggprojektledare

Mikael Andersson
E-post: mikael.andersson@bsv.se

Telefon: 070-567 67 16


Projektansvarig

Svante Berglund
E-post: svante.berglund@jonkopingenergi.se

Telefon: 036-103243

Anslut dig till hållbar värme

Lämna en intresseanmälan redan idag så kommer vi ge dig ett konkurrenskraftigt erbjudande för att ansluta ditt småhus till fjärrvärme.