Hållbar fjärrvärme för Jönköpings framtid

Vi bygger en ny fjärrvärmeledning från vårt kraftvärmeverk i Torsvik till centrala Jönköping.

Under 2020 och 2021 bygger Jönköping Energi en ny fjärrvärmeledning mellan kraftvärmeverket Torsvik och centrala delarna av Jönköping. Ledningen är totalt 12 km lång och kommer innebära att vi kan överföra dubbelt så mycket fjärrvärme från Torsvik till Jönköping och Huskvarna.

 

För ett hållbart Jönköping

Den nya ledningen innebär att vi kan fortsätta leverera hållbar fjärrvärme som ger värme och varmvatten till många hushåll och lokaler i Jönköping/Huskvarna.

  • Vi bygger för våra kunder och stadens utveckling
  • Vi bygger för kommande generationer och ett Jönköping som växer
  • Vi bygger för trygg och hållbar fjärvärme
     

fjarrvarme_webb.jpg


Aktuella och kommande etapper

Dalagatan och del av Karlavägen 

Mellan den 3 maj och 9 juli 2021 kommer fjärrvärmeledningen grävas ned på den västra sidan av sträckan från Södergatan fram till Friaredalen. Vägen stängs av för genomfartstrafik men samhällsfunktioner och boende kommer kunna åka på sträckan längs en enkelriktad väg på östra delen av vägen. 


Vi förstår att det här har varit en sträcka som historiskt har haft mycket arbeten. Vi jobbar på att störa så lite som det går och tackar för tålamodet. Vänligen följ skyltar och anvisningar på plats. 
 

DalagatanSkärmklipp.JPG

Råslätt - Värnamovägen

Tre byggprojekt samkörs från och med mars fram till sommaren 2021 på delar av Värnamovägen i Råslätt. Jönköping Energi bygger en etapp av den nya fjärrvärmeledningen, kommunen bygger nya ledningar för vatten och avlopp. När vägen iordningställs blir det nya busskörfält för Jönköpings Länstrafik.

 

Under byggtiden kommer de östra delarna av körfälten vid Röde påle mot att vara avstängd. Två körfält kommer att finnas kvar på den västra sidan av vägen för att skapa god framkomlighet., förutom under en vecka, den 1–7 mars då biltrafiken leds om förbi Ljungarum. Busstrafiken påverkas också i omgångar under den perioden.

 

Information_Raslatt_medsiffror_text.png

 

Råslätt - Sagaholmsvägen

Del av Sagaholmsvägen stängs av för buss- och biltrafik och gång- och cykeltrafik leds om. Oförutsedda händelser, som innebär merarbete, gör tyvärr att vi behöver behålla avspärrningarna till mitten av juni. Vi passar på att utföra fler arbeten som var planerade längs sträckan, vilket leder till att vi inte behöver stänga av vägen längre fram. 


För att komma vidare med ledningarna mot Råslätt centrum behöver vi stänga av en del av Sagaholmsvägen (vid viadukten under E4)  och leda om buss-, bil- gång-, och cykeltrafik. Det innebär dessa förändringar:

 

  • Linjebuss 3 kommer att köra förbi Röde påle och Kraftgatan och busshållplatserna Sagaholmsvägen och Smedsbo kommer att vara avstängda. Istället hänvisar vi till hållplatserna Råslätt centrum eller Ljungarum. Läs mer på www.jlt.se
  • Biltrafiken leds om förbi Kraftgatan.
  • Gång- och cykelvägen leds som.
     

sagaholmsvagen_uppdaterad.jpg

 

Jordbron Jönköping

Under vecka  14 och cirka två månader framåt kommer gång- och cykelvägen över Tabergsån och sträckan mot Gräshagen att vara avstängd då vi kommer lägga ner fjärrvärmerör. 

 

Friaredalen

Från vecka 1 2021 bygger vi en etapp i Friaredalen och delar av parken är avstängd. Nu är vi snart klara och ska bygga en ny lekplats på platsen. Lekplatsen kommer vara färdig i sommar.

OBS! Tidigare har vi informerat om att Torpagatan kommer att stängas av, detta kommer inte att ske just nu. 

 

nyhetsbild_friaredalen.jpg

 

karta_friaredalen_webb.jpg

 

 

Frågor och svar

Varför behövs en ny ledning?

En ny ledning behövs för att kunna fortsätta leverera hållbar värme till ett Jönköping som växer. En ny ledning innebär också att investeringarna som gjorts med kraftvärmeverket på Torsvik kan användas optimalt. Detta ger både säkrare leveranser men även mer hållbar produktion av värme och el.

Hur går arbetet till?

Arbetet sker i olika etapper och vi har två arbetslag som arbetar pararellt med olika etapper. Det är flera steg i arbetet med grävning, rörläggning, svetsning, kontroller och värmning och återställning. Under denna tid måste vi ha avstängt och själva grävschaktet öppet. I schaktet placeras två rör som är 80 cm i diameter, det innebär att själva bredden av schaktet behöver vara 3-4 meter brett. 

Vad påverkar ledningens sträckning?

Att hitta en framkomlig väg för en så stor ledning är en stor utmaning. Det är många olika saker som väger in i beslutet av själva sträckan. Dels är många olika infrastrukturer (el, vatten/avlopp, fiber/tele mm) som ska samsas under mark. Det är även vår slutdestination i friaredalen men också att hitta en möjlig väg fram som påverkar beslutet av sträckning.

Vart kan jag vända mig med synpunkter?

Har du synpunkter eller klagomål är det enklast att du vänder dig direkt till någon av våra projektledare för byggnationen.
 

Byggprojektledare

Mikael Andersson
E-post: mikael.andersson@bsv.se

Telefon: 070-567 67 16


Projektansvarig

Svante Berglund
E-post: svante.berglund@jonkopingenergi.se

Telefon: 036-103243

Anslut dig till hållbar värme

Lämna en intresseanmälan redan idag så kommer vi ge dig ett konkurrenskraftigt erbjudande för att ansluta ditt småhus till fjärrvärme.